logo

+972 Magazine:

Een Ander Joods Geluid neemt deel aan het publieke en politieke debat over Israël en Palestina. Door publicaties, het optreden in de media en het organiseren van bijeenkomsten wil EAJG bijdragen aan een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het conflict.

Nieuw

[Opinies]
Volgens de Joodse jaartelling breekt vanavond het jaar 5778 aan, traditioneel Genevieve met de rituelen van Rosj Hasjana. Iedereen die zich hierdoor geïnspireerd weet en deze dagen viert wensen wij van harte een Sjana Tova oe'Metoeka, een goed en zoet jaar.
[Opinies]
Op 1 juni 2017 nam het Europees Parlement een resolutie aan om de bestrijding van antisemitisme te ondersteunen. Volgens enkele Joodse organisaties, waaronder EAJG, is dit een onderhandse manier waarop kritiek op Israël strafbaar zou kunnen worden, als antisemitisme. Ook in Nederland is de discussie losgebarsten hierover.
[EAJG doet verslag]
Alles wat iemand ooit zou willen weten over het na-oorlogs antisemitisme in Nederland, én alles wat ingaat tegen wat hij er zelf over dacht te weten, is in dit boek te vinden – een onontkoombaar naslagwerk.
[Dossiers]
Wordt het in de Verenigde Staten strafbaar om je uit te spreken voor BDS? Heel waarschijnlijk is dit nog niet, maar twee wetsvoorstellen pleiten voor een verbod op zaken doen met bedrijven en landen die BDS tegen Israël steunen. Het politieke verzet hiertegen groeit.
[Factsheets]
De maand juli heeft een toename van geweld en spanningen rondom de Tempelberg (Haram ash-Sharif / Temple Mount) laten zien. Dit factsheet is een update van een eerder factsheet over de Tempelberg en geeft meer achtergrondinformatie over de huidige spanningen en de gevoeligheid van het onderwerp.
[Publicaties EAJG]
Ook in 2016 heeft EAJG zich op allerlei vlakken sterk gemaakt om de kritische Joodse stem in Nederland te laten horen. In dit overzicht geven wij een terugblik op de belangrijkste activiteiten die Een Ander Joods Geluid in 2016 heeft uitgevoerd.