logo

+972 Magazine:

Een Ander Joods Geluid neemt deel aan het publieke en politieke debat over Israël en Palestina. Door publicaties, het optreden in de media en het organiseren van bijeenkomsten wil EAJG bijdragen aan een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het conflict.

Nieuw

[Factsheets]
De maand juli heeft een toename van geweld en spanningen rondom de Tempelberg (Haram ash-Sharif / Temple Mount) laten zien. Dit factsheet is een update van een eerder factsheet over de Tempelberg en geeft meer achtergrondinformatie over de huidige spanningen en de gevoeligheid van het onderwerp.
[Publicaties EAJG]
Ook in 2016 heeft EAJG zich op allerlei vlakken sterk gemaakt om de kritische Joodse stem in Nederland te laten horen. In dit overzicht geven wij een terugblik op de belangrijkste activiteiten die Een Ander Joods Geluid in 2016 heeft uitgevoerd.
[Opinies]
Als onderdeel van een internationale online campagne van SISO - Save Israel Stop the Occupation, stuurde Een Ander Joods Geluid een brief aan de Israëlische ambassadeur in Den Haag.
[Dossiers]
Een jaar geleden ontstond met het oog op 50 jaar bezetting van de Palestijnse gebieden een nieuwe beweging die Israëli’s en joden wereldwijd verenigt in een platform voor vrede. SISO: Save Israel Save the occupation. Het initiatief lijkt aan te slaan. In dit artikel gepubliceerd in De Brug legt directeur Jessica Montell uit waarom.
[EAJG activiteiten]
Hedy d'Ancona, bestuurslid van Een Ander Joods Geluid, sloot op zaterdag 10 juni ons zesdaags evenement Enough=Enough af met een mooi slotwoord. "Als we een zaadje hebben kunnen planten, dan is deze week geslaagd."
[EAJG doet verslag]
Van 5 t/m 10 juni vond ons zesdaags evenement Enough=Enough plaats. We blikken graag even terug op een bijzondere en memorabele week.