logo

+972 Magazine:

Een Ander Joods Geluid neemt deel aan het publieke en politieke debat over Israël en Palestina. Door publicaties, het optreden in de media en het organiseren van bijeenkomsten wil EAJG bijdragen aan een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het conflict.

Nieuw

[EAJG doet verslag]
Op vrijdag 7 oktober 2016 vond het jaarlijkse Israël-Palestinadebat plaats, georganiseerd door Een Ander Joods Geluid, De Nieuwe Liefde en de Leonhard-Woltjer Stichting. Dit jaar was het thema: 'How to (not) boycott Israel', met de sprekers Samer Abdelnour, Farid Esack en Norman Finkelstein. EAJG doet verslag.
[Opinies]
We beloofden na het jaarlijkse Israël-Palestinadebat (op 7 oktober 2016 in De Nieuwe Liefde) de volledige introductietekst van Jaap Hamburger namens EAJG op de website te plaatsen. Hier lees je de inleiding over ‘BDS’ en over de vraag of en zo ja hoe een boycot van Israël al dan niet op zijn plaats is.
[Dossiers]
Een vast terugkerend thema in de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken is de BDS en de etikettering van Israëlische producten. Wat is er sinds afgelopen zomer gebeurd? EAJG vat het voor je samen.
[Opinies]
‘Aangifte tegen Asscher om ‘ambtsmisdrijf’’, kopte het Nederlands Dagblad op 29 september 2016. Alle kranten hadden die dag een bericht over de brief die advocaten Liesbeth Zegveld en Michiel Pestman namens vier cliënten hadden verstuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Het gaat hen om de uitbetaling van te hoge AOW-bedragen aan Nederlanders die in de bezette Palestijnse gebieden wonen. Hoe zit dit ook alweer?
[Dossiers]
Esther schetst in dit artikel een beeld van het debat omtrent antisemitisme in Europa, naar aanleiding van de aanstelling binnen de EU van een coördinator om antisemitisme te bestrijden en een coördinator voor het bestrijden van islamofobie.
[Opinies]
De dood van Shimon Peres is niet in stilte voorbijgegaan. Hij was een man met een bewogen verleden, levenslang politiek actief. Veel is hem toe te schrijven, nog meer wordt hem toegeschreven, negatieve, maar ook positieve daden, deels afhankelijk van het perspectief van de beschouwer. Hij was een man met vele gezichten. EAJG probeert duiding te geven aan al die gezichten.