logo

+972 Magazine:

Een Ander Joods Geluid neemt deel aan het publieke en politieke debat over Israël en Palestina. Door publicaties, het optreden in de media en het organiseren van bijeenkomsten wil EAJG bijdragen aan een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het conflict.

Nieuw

[Opinies]
Het regeerakkoord is gepresenteerd. EAJG wilde weten wat Nederland voor plannen heeft wat betreft Israël en Palestina. De vraag komt op hóé Nederland ervoor wil zorgen dat de tweestatenoplossing wordt geïmplementeerd.
[Dossiers]
Is de honderdjarige viering van de Balfour-verklaring uit november 1917 wel een reden voor een feestje? Kijk deze video van onze Britse zusterorganisatie Independent Jewish Voices.
[Opinies]
Volgens de Joodse jaartelling breekt vanavond het jaar 5778 aan, traditioneel Genevieve met de rituelen van Rosj Hasjana. Iedereen die zich hierdoor geïnspireerd weet en deze dagen viert wensen wij van harte een Sjana Tova oe'Metoeka, een goed en zoet jaar.
[Opinies]
Op 1 juni 2017 nam het Europees Parlement een resolutie aan om de bestrijding van antisemitisme te ondersteunen. Volgens enkele Joodse organisaties, waaronder EAJG, is dit een onderhandse manier waarop kritiek op Israël strafbaar zou kunnen worden, als antisemitisme. Ook in Nederland is de discussie losgebarsten hierover.
[EAJG doet verslag]
Alles wat iemand ooit zou willen weten over het na-oorlogs antisemitisme in Nederland, én alles wat ingaat tegen wat hij er zelf over dacht te weten, is in dit boek te vinden – een onontkoombaar naslagwerk.
[Dossiers]
Wordt het in de Verenigde Staten strafbaar om je uit te spreken voor BDS? Heel waarschijnlijk is dit nog niet, maar twee wetsvoorstellen pleiten voor een verbod op zaken doen met bedrijven en landen die BDS tegen Israël steunen. Het politieke verzet hiertegen groeit.