logo

+972 Magazine:

Een Ander Joods Geluid neemt deel aan het publieke en politieke debat over Israël en Palestina. Door publicaties, het optreden in de media en het organiseren van bijeenkomsten wil EAJG bijdragen aan een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het conflict.

Nieuw

[Blog]
Voor de nieuwsbrief van Een Ander Joods Geluid met het thema liefde, vriendschap en verbinding, ging Marlijn op zoek naar stellen en vrienden waarvan er één Israëli(sche) is en de ander Palestijn(se).
[EAJG doet verslag]
Het was direct een bestseller: Grensleven van de Israëlische Dorit Rabinyan. Dat het Ministerie van Onderwijs opperde om het boek op scholen in Israël van de leeslijst te schrappen, betekende tegelijkertijd dat het boek volop aandacht kreeg. Ook bij EAJG.
[Opinies]
Is Israël eigenlijk nog wel een rechtsstaat, vragen politici en burgers binnen en buiten Israël zich af naar aanleiding van het aannemen van de 'Regularisatiewet' door het Israëlische parlement, ook wel de Landroofwet genoemd. EAJG vat samen.
[Blog]
Gastblogger Daniel blikt terug op een bijzondere avond: Palestijnse en Israëlische deelnemers aan het COME-dialoogseminar kwamen op een winteravond in Jeruzalem weer bijeen.
[EAJG doet verslag]
Zaterdag 4 februari organiseerde de stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland een ‘vriendenmiddag’, waarbij Daoud Nassar (boer van Tent of Nations) vertelde over de huidige situatie van de boerderij. Een Ander Joods Geluid doet verslag van een middag waarin ‘vriendschap en verbinding’ centraal stonden.
[Opinies]
EAJG presenteert de verkiezingswijzer Israël en Palestina. Van alle partijen die nu in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd en van een aantal nieuwe partijen hebben we de partijprogramma's bekeken wat betreft de partijstandpunten over Israël en Palestina én een aantal binnenlandse onderwerpen, zoals antisemitisme en islamofobie.