logo

Poedeldiplomatie of de kunst van het schipperen?

23-10-2013 13:13

In het oktobernummer van Socialisme & Democratie, het maandblad van de aan de PvdA gelieerde Wiardi Beckman Stichting, buigen Paul Aarts en Jort Statema zich over het Israël-Palestinabeleid van onze Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Welke conclusie kunnen we een jaar na het aantreden van het kabinet Rutte II trekken over het Midden-Oosten beleid van de minister? Is er op dit gebied sprake van een koerswijziging ten opzichte van zijn voorganger, Uri Rosenthal?

Aarts en Statema concluderen dat Timmermans als minister een ander beleid praktizeert ten opzichte van Israël-Palestina dan het beleid dat hij voorstond toen hij nog Tweede Kamerlid was. Als kamerlid was hij aanmerkelijk kritischer tegenover Israël. Nu voert hij volgens de auteurs een "risicoloze politiek" richting Israël. Deze politiek wordt ingegeven door coalitieoverwegingen, een "pro-Israëlisch" blok in de Tweede Kamer en verdeeldheid over het onderwerp binnen zijn eigen PvdA. Van een koerswijziging ten opzichte van Rosenthal is daarmee, volgens de auteurs, amper sprake.

Download hier in PDF het hele artikel.