logo

Publicaties EAJG

24-06-2016 16:53

Ook in 2015 hebben wij ons weer sterk gemaakt als dé kritische Joodse stem in Nederland. De bezetting van de Palestijnse gebieden duurt al bijna vijftig jaar, en nog lijkt er geen einde aan te komen. In dit overzicht geven wij een terugblik op de belangrijkste activiteiten die Een Ander Joods Geluid in 2015 heeft uitgevoerd.

...

07-05-2015 15:42

In het nu bijna vijftienjarige bestaan van Een Ander Joods Geluid ging er eigenlijk geen jaar voorbij waarin we niet opnieuw melding moesten maken van een verdergaande escalatie van het conflict tussen Israël en Palestina. De derde Gaza-oorlog in drie jaar was een nieuw dieptepunt en opnieuw deed zich de vraag voor...

14-11-2014 08:02

Op 30 oktober erkende de Zweedse regering formeel de staat Palestina. De Israëlische regering reageerde furieus. Zweden is een van de eerste landen in de Europese Unie die Palestina als onafhankelijke staat erkent; de verwachting is echter dat meer EU-lidstaten zullen volgen. Debatten over erkenning hebben dit jaar al plaatsgevonden, of worden gevoerd, in de parlementen van landen als Groot-...

11-09-2014 11:32

Al sinds Israël haar troepen en kolonisten terugtrok uit de Gazastrook in 2005 woedt het debat over de vraag of de Gazastrook nog altijd als door Israël bezet gebied kan worden aangemerkt. Dit debat is de afgelopen tijd, na de recente derde Gaza-oorlog, opnieuw opgelaaid. De Israëlische regering zegt dat ...

23-05-2014 12:21

Eind april 2014 kondigden de Palestijnse fracties Hamas en Fatah aan een nieuwe poging te ondernemen om tot verzoening en, in het verlengde daarvan, tot een Palestijnse eenheidsregering te komen. De poging werd naar buiten gebracht in de week dat vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit, onder Amerikaanse leiding, zonder tastbaar resultaat tot een einde kwamen. Een Ander...

09-05-2014 16:42

2013 was wederom een productief jaar voor Een Ander Joods Geluid, en een jaar waarin we kleine stappen voorwaarts maakten. Zowel als organisatie als in het publieke debat over Israël, Palestina en de bezetting. In dit jaarverslag zetten we de schijnwerper op de meest spraakmakende activiteiten in het afgelopen jaar. Dankzij de bijdrage van onze achterbanners en verschillende fondsen hebben wij...