logo

Factsheets

05-02-2015 15:30

In 2009, kort na de eerste Gaza-oorlog, dreigde de Palestijnse Autoriteit met een gang naar het Internationaal Strafhof vanwege mogelijke, door Israël gepleegde oorlogsmisdaden. De Israëlische regering reageerde als door een wesp gestoken. Volgens de regering Netanyahu lieten de Palestijnen hiermee zien geen ‘partner voor vrede’ te zijn. Sinds die eerste Gaza-...

05-11-2014 12:56

In september 2014 werden twee rapporten gepubliceerd over de financiële steun die nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden direct of indirect ontvangen van de Israëlische overheid. Het eerste rapport, van het Israëlische kenniscentrum Molad, laat zien hoe een groot deel van de fondsen...

01-10-2014 15:22

In de afgelopen jaren is er veelvuldig aandacht geweest voor de positie van Palestijnse kinderen in Israëlische militaire detentie. Een veelvoud aan rapporten beschrijft de misstanden waarmee arrestatie en detentie gepaard gaan. Eerder in 2014 heeft een Nederlandse kinderrechtenmissie hier een rapport over aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.

...

07-05-2014 19:44

In april 2014, tijdens de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit, werden door de Israëlische regering meerdere plannen goedgekeurd om de nederzettingen, waaronder die in Gush Etzion en Hebron, uit te breiden. Deze nederzettingenuitbreiding maakt het nog moeilijker om de bezetting te beëindigen en een levensvatbare Palestijnse staat te stichten. Begin 2014 gaf de...

21-03-2014 11:58

In juli 2011 nam het Israëlische parlement een wet aan - de ‘antiboycotwet’- die het mogelijk maakt om Israëlische staatsburgers te vervolgen die oproepen tot een boycot van Israël. Gezien de in de wet gebezigde bewoordingen kan deze ook worden toegepast op burgers die oproepen tot een boycot van de nederzettingen. Burgerrechten- en vredesorganisaties brachten de wet vervolgens voor het...

13-10-2013 12:33

Op donderdag 26 september sprak Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse Autoriteit, de Algemene Vergadering van de VN toe, waarin hij vooral sprak over de Israëlisch-Palestijnse vredesonderhandelingen en de bezetting. Op dinsdag 1 oktober sprak vervolgens Israëlisch premier Benjamin Netanyahu de VN toe, waarin hij zich vooral uitliet over het nucleaire programma van Iran. Terwijl Abbas een...