logo

Factsheets

22-02-2013 14:13

Op maandag 4 februari 2013 presenteerde de oecumenische ‘Council of Religious Institutions of the Holy Land’ een onderzoek dat de afgelopen drie jaar is uitgevoerd naar Israëlische en Palestijnse schoolboeken. Het onderzoek werd verricht met financiële steun van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het richtte zich specifiek op de vraag hoe Israëlische en Palestijnse schoolboeken...

16-01-2013 21:05

Op 22 januari 2013 vinden de Israëlische parlementsverkiezingen plaats, waarvan de uitslag logischerwijs gevolgen zal hebben voor Israëls bezetting van de Palestijnse gebieden en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Een meerderheid van de Israëlische bevolking is voorstander van een twee-statenoplossing; er is echter wijdverspreide...

16-01-2013 19:50

Op 22 januari 2013 vinden de Israëlische parlementsverkiezingen plaats. Uit opiniepeilingen blijkt dat de rechtse partijen een redelijk stabiele voorsprong hebben op centrumlinks. Binnen het rechtse blok blijkt daarnaast een verrechtsing op te treden als het aankomt op de bezetting van de Palestijnse gebieden en het Israëlisch-Palestijnse conflict. De twee-...

19-12-2012 10:40

Interpretatie van geschiedenis en archeologische vondsten speelt overal ter wereld een rol in de vorming van het ‘nationale bewustzijn’. In Israël, een relatief nieuw land dat verwikkeld is in een conflict over land met de Palestijnen en waar een deel van de samenleving Israëls bezetting van de Palestijnse gebieden probeert te legitimeren, ligt dit extra gecompliceerd. In een dergelijke...

13-12-2012 17:18

Op donderdag 29 november stemde een overgrote meerderheid van de lidstaten van de Verenigde Naties vóór een statusophoging van de Palestijnse Autoriteit naar die van ‘waarnemer niet-lidstaat’. Deze statusophoging heeft consequenties op diplomatiek, juridisch en symbolisch vlak. Behalve de symbolische waarde van deze internationale steun voor een onafhankelijke Palestijnse staat is het vooral...

27-09-2012 18:05

De slechte staat van de waterinfrastructuur in de Gazastrook heeft onder meer geleid tot onveilig en onvoldoende drinkwater voor een groot deel van de Gazaanse bevolking. Verschillende internationale hulporganisaties waarschuwden hiervoor in de eerste helft van 2012. De oorzaak wordt voornamelijk gelegd bij de geïntensiveerde Israëlische blokkade van de Gazastrook, sinds...