logo

Factsheets

28-08-2012 22:30

Begin augustus meldde de Israëlische krant Ha’aretz dat het Ministerie van Justitie een regeling heeft voorgesteld die de toegang tot Israëlische rechtbanken bemoeilijkt voor degenen die geen paspoort, van Israël of van een ander land, hebben. Het Ministerie betoogt dat de wijziging alleen technisch van aard is. Verschillende burgerrechten- en mensenrechtengroepen waarschuwen echter dat het...

22-08-2012 11:23

De Oslo II Akkoorden uit 1995, die getekend werden in het kader van vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen, moesten onder meer een eerste oplossing bieden voor een eerlijke verdeling van water in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Bijna twintig jaar later is de waterproblematiek op de bezette Westelijke Jordaanoever alleen maar groter geworden, en leggen Israëls...

11-07-2012 16:17

Op maandag 9 juli is het rapport gepubliceerd van de commissie Levy, ingesteld door de Israëlische regering onder leiding van premier Netanyahu, over de ‘legaliteit’ van Israëls nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. De commissie betoogt dat Israëls aanwezigheid in het gebied niet aangemerkt dient te worden als een ‘bezetting’ en dat de bouw van nederzettingen op de Westelijke...

09-07-2012 14:30

De afgelopen maanden hebben verschillende Israëlische mensenrechtenorganisaties kritiek geuit op het falen van de Israëlische militaire autoriteiten op de bezette Westelijke Jordaanoever om Israëlische burgers zowel als militairen aansprakelijk te stellen voor wandaden begaan tegen Palestijnen en Palestijns bezit. Volgens de gerenommeerde Israëlische mensenrechtenorganisaties B’Tselem en Yesh...

25-06-2012 11:58

Op 1 mei 2011 bepaalde het Israëlische Hooggerechtshof dat vijf appartementencomplexen in de wijk Ulpana, in de nederzetting Beit El, ontruimd dienden te worden omdat ze gebouwd waren op particuliere Palestijnse grond. Deze uitspraak leidde tot verzet vanuit zowel de Israëlische regering onder leiding van Benjamin Netanyahu als de kolonistenbeweging. Een wetsvoorstel dat de ontruiming beoogde...

22-05-2012 10:29

Op 22 maart 2011 nam het Israëlische parlement, de Knesset, de zogeheten Nakba-wet aan. Deze wet beoogt Israëlische instanties en organisaties die financieel ondersteund worden door de overheid of overheidssubsidies ontvangen, zoals lokale overheden en universiteiten, te straffen door het opleggen van een grote geldboete indien zij een ‘herdenking’ van de Nakba mogelijk maken. Nakba - het...