logo

Factsheets

03-04-2012 15:12

De rol en positie van het Israëlische Hooggerechtshof is in het staats- en rechtsbestel van Israël historisch bezien van groot belang. Israël is een land dat geen Grondwet kent, maar daarvoor in de plaats zogenaamde Basiswetten die tezamen de rol van ‘Grondwet’ vervullen. De Israëlische staat kent vele politieke en maatschappelijke spanningen en tegenstellingen, en houdt bovendien door strijd...

27-02-2012 11:42

In het regeerakkoord van de VVD en het CDA staat Israël als enige land expliciet vermeld. De regering stelt dat de banden met Israël verder moeten worden aangehaald en verdiept. Dit voornemen, gesteund door gedoogpartner PVV, vindt zijn uiting onder meer in het instellen van een Nederlands-Israëlische Samenwerkingsraad en in pleidooien voor een ‘economische vrede’, waarbij economische...

16-01-2012 15:03

Op 10 januari 2012 publiceerde de Israëlische vredesorganisatie Vrede Nu een rapport over de bouw en uitbreiding van Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse Gebieden in het afgelopen jaar. Uit dat rapport blijkt dat in 2011 met de bouw is begonnen van 1.850 huizen in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (...

20-12-2011 15:11

In de afgelopen paar jaar is het fenomeen van ‘prijskaartjesacties’ (‘price tag attacks’) opgekomen in Israël en de Palestijnse Gebieden. Dit zijn wraakacties uitgevoerd door extreme Israëlische kolonisten. De acties worden ondernomen naar aanleiding van besluiten of optreden van de Israëlische regering die de kolonisten niet aanstaan, zoals bijvoorbeeld de voorgenomen ontmanteling van...

21-11-2011 15:14

Op zondag 13 november ging een meerderheid van de Israëlische ministerraad akkoord met een wetsvoorstel van Likoed-parlementsleden Ofir Akunis (de drijvende kracht achter het voorstel) en Tzipi Hotovely. In het wetsvoorstel wordt de (gedeeltelijke) financiering van Israëlische „politieke‟ NGO‟s door buitenlandse regeringen (waarbij parlementslid Akunis zelf expliciet verwijst naar Israëlische...

26-10-2011 15:21

Op vrijdag 30 september, de avond van Rosj Hasjana (joods Nieuwjaar), vonden twee incidenten plaats in en nabij de overwegend seculiere nederzetting Anatot (officiële benaming Almon) op de Westelijke Jordaanoever. Drie Israëlische activisten begeleidden een Palestijnse boer en zijn vrouw naar hun grond; zij werden daarbij allen aangevallen en verwond door een groep kolonisten uit de...