logo

Het is Joods om EAJG te zijn!

24-07-2013 15:00

Missie & visie van Een Ander Joods Geluid

EAJG wil werken aan een ander Israël, dat:

 • de internationale rechtsorde en de universele mensenrechten respecteert
 • zijn belang voor de Joodse gemeenschappen in de wereld definieert in termen van menswaardigheid en mensenrechten en aan deze rechten een absolute waarde toekent.

Dat betekent dat Israël:

 • zijn rol als bezetter beëindigt
 • stopt met de schendingen van mensenrechten binnen en buiten zijn grenzen
 • zijn inwoners zowel naar wet als beleid als gelijkwaardige en gelijkgerechtigde burgers behandelt en daarin geen onderscheid maakt naar religie en af- of herkomst
 • zijn lidmaatschap van of deelname aan internationale organen verdient op basis van het hanteren van de regels, normen en waarden van die organen.

Waar we staan:

Een Ander Joods Geluid wil de stem zijn van die Joden, die zich actief willen inzetten voor dat andere Israël vanuit:

 • verbondenheid met en daarom bezorgdheid over Israël, zijn toekomst en zijn voortbestaan
 • de Joodse humanitaire traditie en geschiedenis
 • hun onbehagen met een Israël dat zegt te spreken en te handelen namens en in het belang van alle Joden in de wereld.

Waar we naar toe willen:

Een Ander Joods Geluid:

 • focust op het Israëlisch-Palestijnse conflict en de situatie in Israël
 • mengt zich in zaken die daarmee samenhangen of die door anderen daarbij in het debat worden betrokken
 • toont zich solidair met de slachtoffers van het conflict
 • wil zijn bereik verbreden en versterken.

Lees in onze Vraag en Antwoord hoe Een Ander Joods Geluid inhoudelijk denkt over het Israëlisch-Palestijnse conflict.