logo

De geschiedenis van de Palestijnse Bedoeïenen in de Negev-Naqab

15-06-2017 11:39

Door Irène Steinert, deskundige op het gebied van de Bedoeïenen in de Negev/Naqab.

In 1947 telde de Negev, Naqab in het Arabisch, 90 000 Bedoeïenen, die er 99% van de totale bevolking uitmaakten. In 1948, tijdens de Naqba (de catastrofe), vluchtten de meesten naar Egypte en Jordanië. Ongeveer 11 000 bleven er over. De Staat Israël voert sinds 1951 een politiek, die tot doel heeft de Negev te judaïseren. De eigendomsrechten van de Bedoeïenen van hun grond en bezittingen worden niet erkend. In 1950 werden zij met geweld overgeplaatst naar een reservaat, Siyag, in het N.O. van de Negev. Nu zijn er ongeveer 200 000 Bedoeïenen, eenderde van de totale bevolking van de Negev.

Dit artikel gaat over hun geschiedenis van voor 1948 en hun ervaringen na 1948 tot aan de dag van vandaag; een aaneenschakeling van afbraak en verwoesting van hun dorpen door een speciale politie-eenheid de Yo’av en het in beslag nemen van hun landerijen door het JNF-KKL om er bossen en recreatieparken aan te leggen of om het land aan joodse boeren te geven. Er worden ook voorstellen van organisaties genoemd, die laten zien dat co-existentie van Bedoeïenen en Joodse gemeenschappen wel mogelijk is, mits de politieke wil er is… In het tweede gedeelte wordt aan de hand van foto’s met toelichting teruggekeken op recente aanvallen van de Yo’av en het JNF-KKL op de dorpen Al-Araqib en Umm al Hirãn.

Download hier het artikel in PDF.