logo

Slotwoord Enough=Enough door Hedy d'Ancona

23-06-2017 11:08

Vandaag, de laatste dag van het zesdaagse evenement Enough=Enough, is gewijd aan de belangrijke vraag wat we zelf kunnen doen aan de situatie in Israël en Palestina. En hoe moet dat activisme er dan uitzien. We zijn deze week niet overstelpt met berichtgeving door de media. Na 50 jaar lijkt de bezetting gewoon geworden, wordt gerelativeerd door alle andere ellende in de wereld. En als er aandacht aan wordt besteed - in twee mini-reportages via de publieke omroep, dan gaat het over wederzijdse weerzin, zonder enige nuancering of diepgang.

Een van de redenen voor het oprichten van EAJG, was nu juist dat relativeren van het conflict. De misplaatste loyaliteit jegens Israël. De schending van Mensenrechten. En dat is er in die 50 jaar niet beter op geworden. Integendeel! Nieuwe nederzettingen, kinderen in gevangenissen, de muur, het vernietigen van huizen en grond van Palestijnen, de mensonterende behandelingen bij grenscontroles.

Des te pijnlijker als je vanuit je eigen Joodse achtergrond, Israël een toekomst toedenkt, maatstaven aanlegt die horen bij een democratisch land.

Dat toekomstperspectief, een tweestatenoplossing ook, geven we niet op. EAJG wil de ogen van anderen openen, we willen de politiek beïnvloeden en mensenrechtenbewegingen in. Israël en Palestina ondersteunen.

Daarom dus ook deze week, met o.a. de prachtige film 'Disturbing tje Peace', een indrukwekkende bijdragen van de journaliste Amira Hass en Mahmoud Shatat over de watercrisis in Gaza. Met verder discussies en workshops. En vandaag dus de vraag 'Wat kunnen wij doen? Hoe ziet creatief activisme er uit?'

Niets doen is geen optie! Een paar mogelijkheden:
-Meld je aan voor onze nieuwsbrief;
-Reageer op Media-uitingen;
-Deel met anderen je verontwaardiging;
-Ga met anderen in dialoog.

Wat betreft iedereen die aan een of meerdere activiteiten heeft deelgenomen, als we een zaadje hebben kunnen planten, dan is deze week geslaagd. Een voorbeeld van klein beginnen is de lezing die Machmoud Shatat vorig jaar in ons land hield. Leden van een jongerenorganisatie die zijn aangrijpend verhaal hoorden, besloten de actie 'Dorst naar Vrede' op te zetten. Op popfestivals kun je stickers voor je waterflesje krijgen en plaktattoos. Dit, om aandacht te vragen voor het waterprobleem in Gaza.

Deze week werd mogelijk gemaakt door donaties van Democratie en Media, Fonds 1818, de Haëlla Stichting, de Gravin van Bijlandstichting, het Solidariteitsfonds en Crowdfunding.

Alle vrijwilligers en sprekers krijgen een boom die in de Westelijke Jordaanoever zal worden geplant (via stichting Plant een Olijfboom).

Wij gaan door! We zullen het nooit accepteren.

Tot ziens dus!

Hedy d'Ancona namens Een Ander Joods Geluid