logo

Recensie van het boek Hipsters, baarden, martelaren

18-10-2017 16:02

Met interesse heb ik het boek ‘Hipsters, baarden, martelaren’ van Anna Krijger gelezen. Voor de Israël-Palestina kenner is veel bekend van wat Anna schrijft, maar vanwege de persoonlijke ontmoetingen met allerhande Palestijn en Israëli en veel ontroerende, grappige of boos-makende anekdotes is het boek niet alleen een aanrader voor de ‘leek’ op dit gebied. Ontmoetingen met hipsters in Tel Aviv worden afgewisseld met bezoekjes aan families van martelaren in Oost-Jeruzalem; gesprekken met mannen met alle soorten religieuze baarden wisselen af met kopjes koffie met alle soorten vrouwen, van orthodox joods tot atheïst en conservatief islamitisch.

De kracht van Anna’s boek is de weerslag van wat wel haar persoonlijkheid moet zijn: zij is niet vooringenomen maar nieuwsgierig, en nieuwsgierig naar alle kanten. Zij kan luisteren en dan op rustige toon weergeven wat zij heeft gehoord, ook al is het kolder. Zij kan verbinden en overbruggen en zij kan incasseren, en toch zichzelf blijven.

Anna Krijger woonde en werkte tussen 2014 en 2017 in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. De eerste periode in Tel Aviv, later in Oost-Jeruzalem. Zij schreef voor De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad en het Nederlands Dagblad en ze deed verslag op NPO radio 1 en 5.

In een interview met het Reformatorisch Dagblad (13-10-2017) zegt zij: “Mijn doel is om alle partijen in het conflict een gezicht te geven. Ik ben er echt van overtuigd dat dat moet kunnen. Het laten zien van alle perspectieven betekent niet direct dat je alle standpunten goedkeurt.” Op de vraag wat haar het meeste is bijgebleven van al die gesprekken antwoordt zij de angst. “Als je helemaal teruggaat naar de kern, dan zijn mensen bang voor elkaar.”

Het boek werd op 5 oktober gepresenteerd in Athenaeum Boekhandel in Amsterdam. Anna Krijger kreeg uit handen van de uitgever het eerste exemplaar overhandigd, die zij direct weer doorgaf aan Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid. In zijn toespraak refereerde hij aan hun eerste twee ontmoetingen, de eerste via een mislukte Skype-poging en de tweede bij de bijeenkomst “Christendom, Israël en Palestina” in De Nieuwe Liefde (1 maart 2017). Politici van CDA en ChristenUnie waren daar in gesprek over hun beleid met betrekking tot Israël-Palestina. Op deze bijeenkomst hield Anna een gesproken column, die zij eindigde met de woorden: “Ik hoop dat u beide volkeren, net als ik, met liefde benadert en dat u zich wil inzetten voor vrede én rechtvaardigheid.” Jaap Hamburger sprak haar aan en complimenteerde Anna met haar gekozen woorden. De vraag kwam of hij wilde spreken bij de presentatie van haar boek.

Anna citeert in haar boek een expat naar aanleiding van het hebben van hoop en vertrouwen in de toekomst. ‘Het eerste jaar hier haat je de Israëli’s, het tweede jaar haat je de Palestijnen, het derde jaar haat je ze beiden, het vierde jaar begin je jezelf te haten, dat je hier nog steeds zit’. Die zelfhaat heeft Anna niet doorgemaakt, want na drie jaar moest haar man Derk Walters (NRC correspondent in de regio) van de Israëlische autoriteiten als verslaggever het land uit, terug naar Nederland, en Anna ging natuurlijk mee. Voor de lezer heeft dit een mooi boek opgeleverd.

Boek:
Hipsters, baarden, martelaren. Ontmoetingen in Israël en Palestina, Anna Krijger; uitg. Querido, Amsterdam, 2017; ISBN 978 90 214 0780 7; 256 blz.; € 18,99.