logo

Bijgepraat met vredesactivisten

06-12-2017 11:07

EAJG verwelkomde 9 november drie Israëlische vredesactivisten op ons kantoor voor een lunch met vertegenwoordigers van organisaties die zich inzetten voor vrede en mensenrechten in Israël/Palestina. De drie sloten hiermee hun werkbezoek aan België en Nederland af. Oud-ambassadeur Ilan Baruch, Yudith Oppenheimer van Ir Amim en Noam Rabinovich van Gisha vertelden over hun ontmoetingen met Kamerleden, medewerkers van de Europese Commissie en andere politici. Ir Amim richt zich specifiek op Jeruzalem en de rechten van alle inwoners, die voortdurend worden ingeperkt en bedreigd. Gisha houdt zich bezig met de rechten van Palestijnen in met name Gaza; Gisha behartigt bijvoorbeeld de belangen van individuele Gazanen die buiten Gaza willen reizen.[

In hun gesprekken met politici en opiniemakers focusten zij op drie boodschappen: de steeds krimpende ruimte voor onafhankelijke vredes- en mensenrechtenorganisaties in Israël zelf, die voortdurend onder vuur liggen; de uitbreidingsplannen van Israël in Oost-Jeruzalem en wat zij betekenen voor de Palestijnse inwoners van de stad, en de situatie in de Gazastrook. Het stemde optimistisch dat er bij de politici veel interesse bestond voor een gesprek en voortgaande contacten.