logo

Open brief aan Sanne Wallis de Vries en Martine Sandifort

24-05-2018 11:56

Aan: Sanne Wallis de Vries en Martine Sandifort
p/a ****
***

***


Betreft: blijk van steun van een joodse organisatie
Amsterdam, 23 mei 2018

Beste Sanne Wallis de Vries en Martine Sandifort,

Na jullie persiflage van “Toy”, het liedje van de Israëlische Netta Barzilai, waarmee zij het Eurosongfestival won, stak gisteren een storm van kritiek op.

Wij zijn verbijsterd dat de Israëlische regering over de persiflage een formele klacht bij BNN/VARA en ons Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ingediend. Voor ons aller ogen vermorzelt zij de Palestijnen. En als daar satirisch op wordt gereageerd, zijn haar tenen zo lang dat ze tot in Nederland reiken.

Even onthutst zijn wij over de beschuldiging van onder meer het CIDI dat jullie act antisemitisch zou zijn. De wijze waarop daarin ‘anti-Joodse bedoelingen’ worden gelezen, getuigt van brutaliteit en kwade wil.

Hier manifesteert zich een groter en nog steeds groeiend probleem: de aanhoudende pogingen van de ‘Israëllobby’ (CIDI e.a.) om kritiek op het beleid van de staat Israël als een vorm van ‘antisemitisme’ te bestempelen. Hierdoor komt steeds meer de vrijheid van meningsvorming en
-uiting in het gedrang. De obligate beweringen dat kritiek op Israël geoorloofd is, doen daar niets aan af.

Zoals alle vormen van racisme, dient anti-Joods racisme consequent bestreden te worden. Maar die strijd mag niet voor politieke doeleinden misbruikt worden. Er is geen reden om het beleid van de staat Israël ten aanzien van de Palestijnen te sparen. Integendeel, harde en consequent volgehouden kritiek daarop is geboden, ook door middel van satire.

Om jullie persiflage hebben wij hartelijk gelachen. Met deze brief willen wij daarom jullie een hart onder de riem steken – laat je niet intimideren en ontmoedigen.

Hartelijke groet,

Jaap Hamburger ​​​​​Max Wieselmann
Voorzitter bestuur​​​​​Directeur

Cc. BNN/VARA