logo

Vraag om hulp en steun voor Abu Nuwar en Khan el Ahmar

07-07-2018 11:10

Samen met United Civilians for Peace en The Rights Forum heeft EAJG vrijdag 6 juli een oproep gedaan aan de Tweede Kamerfracties van CU, CDA, PvdA, D66, GL, SP en DENK om het kabinet te verzoeken om met diplomatieke druk op Israël de ontruiming en sloop van Abu Nuwar en Khan el Ahmar te helpen voorkomen.

We stuurden ook een persbericht over deze zaak naar diverse media, met verduidelijkende achtergrondinformatie over de situatie van de bewoners van deze beide dorpen. 

Heel korte versie:

De bewoners van deze twee dorpen moeten wijken voor uitbreiding van Ma'ale Adumiem.

Hen is nieuwe woonruimte aangeboden naast een grote vuilstortplaats in de buurt.

De bewoners zijn Bedoeïenen, afkomstig uit de Negev, en zijn in de jaren zestig met geweld verplaatst naar het noorden.

De bewoners zouden het liefst terugkeren naar de Negev, maar dat wordt hen niet toegestaan.

Gedwongen bevolkingsverplaatsing in een bezet gebied is een oorlogsmisdaad.

De uitbreiding van Ma'ale Adumiem zorgt ervoor dat voor Palestijnen het niet langer mogelijk is van de zuidkant van de Westelijke Jordaanoever (Bethlehem, Hebron) te reizen naar de noordkant (Ramallah, Nablus, Jenin) en vice versa.

De tweestatenoplossing is hiermee nog onmogelijker geworden dan-ie al was.

Nederland en de EU hebben vele investeringen gedaan in de infrastructuur en de ontwikkeling van beide dorpen. Deze scholen, wegen etc zijn door de Israëli's inmiddels meermalen verwoest.