logo

Internationale Joodse verklaring over BDS, Nederlandse versie, met 2 updates

21-07-2018 13:30

 

Wij zijn Joodse organisaties van over de hele wereld die strijden voor sociale rechtvaardigheid. Wij schrijven deze brief uit groeiende bezorgdheid over hoe organisaties die opkomen voor Palestijnse rechten en die de BDS-beweging steunen, worden aangevallen. Deze aanvallen worden verpakt als cynische en valse beschuldigingen van antisemitisme, waarbij anti-Joods racisme enerzijds en tegenstand tegen het Israëlische beleid en systeem van bezetting en Apartheid anderzijds aan elkaar gelijk worden gesteld.

We leven in een beangstigende tijd: wij zien een stijgend aantal autoritaire en xenofobe regimes aan de macht komen die de banden aanhalen met de ultrarechtse regering van Israël en die de vriendschap zoeken met antisemitische en racistische groepen en partijen. Vanwege onze eigen geschiedenis zijn wij maar al te bekend met het gevaar dat opkomende fascistische en openlijk racistische overheden en politieke groepen inhouden. De groei van het antisemitisme in woord en daad maakt onderdeel uit van deze bredere trend.

Op dit moment is het relevanter dan ooit om verschil te maken tussen vijandigheid of vooroordelen jegens Joden aan de ene kant, en legitieme kritiek op het Israëlisch beleid en de Israëlische systemen van onrecht aan de andere kant.

De International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) definitie van antisemitisme, die door steeds meer westerse overheden wordt overgenomen, is opgesteld op zo’n manier dat westerse overheden bewust legitieme kritiek op Israël en activisme voor Palestijnse rechten gelijk kunnen stellen aan antisemitisme, teneinde dit activisme te kunnen onderdrukken.

De strijd voor Palestijnse rechten gelijk stellen aan antisemitisme ondermijnt zówel de Palestijnse roep om vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid áls de mondiale strijd tegen het antisemitisme. Het zorgt er ook voor dat Israël zijn verantwoordelijkheid ontloopt om zich aan universele normen van mensenrechten en internationaal recht te houden. 

Wij roepen onze regeringen, gemeenten, universiteiten en andere instellingen op om de IHRA-definitie te verwerpen. Wij roepen hen op in plaats hiervan effectieve maatregelen te nemen om racistische haat en geweld te bestrijden en een einde te maken aan hun medeplichtigheid aan de mensenrechtenschendingen door Israël. Israël vertegenwoordigt ons niet en kan niet namens ons spreken wanneer het misdaden pleegt tegen Palestijnen, en aan Palestijnen hun door de VN toegekende rechten ontkent.

BDS, de voor een Nobelprijs genomineerde Palestijnse volksbeweging voor Palestijnse rechten, heeft een langjarig aantoonbaar commitment laten zien in de strijd tegen antisemitisme en tegen alle vormen van racisme en discriminatie – in overeenstemming met hoe de BDS-beweging de Universele Declaratie voor de Rechten van de Mens onderschrijft.

Sommige onderstaande organisaties onderschrijven alle aspecten van BDS, andere doen dat deels, en weer andere organisaties hebben geen formeel standpunt over BDS ingenomen. Wij onderschrijven allen dat de huidige oproep tot Boycot, Desinvestering en Sancties als methode of tactiek niet als antisemitisch zou moeten worden gedefinieerd.   

Ondertekenaars:

Academia4equality (Israël)

Boycott from Within (Israeli citizens for BDS)

Coalition of Women for Peace (Israël)

Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine (Strasbourg, France)

Dayenu: New Zealand Jews Against Occupation (Nieuw Zeeland)

Een Ander Joods Geluid (A Different Jewish Voice) (Nederland)

Een Andere Joodse Stem - Another Jewish Voice (Vlaanderen, België)

European Jews for a Just Peace

Free Speech on Israel (VK)

Gate48 - critical Israelis in the Netherlands

Independent Jewish Voices (Canada)

Independent Jewish Voices (VK)

International Jewish Anti-Zionist Network

Italian Network of Jews Against the Occupation

Jewish Anti-Fascist Action Berlin (Duitsland)

Jewish Voice For Labour (VK)

Jewish Voice for Peace (USA)

Jewish Voice for Peace members in London (VK)

Jews Against Fascism (Melbourne, Australië)

Jews for Justice for Palestinians (VK)

Jews for Palestinian Right of Return (USA)

Jews of Color & Sephardi and Mizrahi Jews in Solidarity w/ Palestine (USA)

Jews Say No! (USA)

JIPF - Judar för Israelisk Palestinsk Fred (Zweden)

Jüdische Stimme für gerechten Frieden im Nahost e.V. (Duitsland)

Junts, Associació Catalana de Jueus i Palestins (Catalonië, Spanje) 

Los Otros Judíos (Argentinë)

Manchester Jewish Action for Palestine (VK)

Quebrando Muros - Judeus Brasileiros Pela Descolonização da Palestina (Brazilië)

SEDQ Network- A Global Jewish Network for Justice

South African Jewish Voices for a Just Peace (Zuid-Afrika)

South African Jews for a Free Palestine (Zuid-Afrika)

Union des progressistes juifs de Belgique (Saint-Gilles, België)

United Jewish People's Order (UJFO)-Canada

Union Juive pour la Paix (Frankrijk)

Workman Circle (Boston, USA)

Update: er zijn sinds de publicatie op dinsdag 17 juli vier organisaties bijgekomen.  

Jews against the Occupation (Australië)

Jewish Socialists’ Group (VK)

Jewish Voice for Democracy and Justice in Israel/Palestine (Zwitserland)

Scottish Jews Against Zionism

Update 2: Er zijn inmiddels artikelen verschenen in een aantal kranten en bladen over de verklaring. Rebecca Vilkomerson van Jewish Voice for Peace werd geïnterviewd op de Amerikaanse nieuwszender Democracy Now. Hiernaast schreef zij samen met Richard Kuper van onze Britse zusterorganisatie Jews for Justice for Palestinians een opinieartikel voor The Independent on Sunday.