logo

Kritische stemmen in Israël en daarbuiten

De afgelopen jaren zijn er verschillende kritisch-Joodse groepen opgericht, vele tijdens of na de Tweede Intifada, die zich bezig houden met het Israëlisch-Palestijnse conflict. Sommige zijn meer mainstream, met meningen die meer aansluiten bij wat in de Joodse gemeenschappen als meerderheidsopvatting geldt, zoals J Street (VS) en J Call (Europa). Andere nemen een wat kritischere houding aan, zoals Jewish Voice for Peace (VS) en Jews for Justice for Palestinians (Groot-Brittannië).

Een Ander Joods Geluid is in 2001 opgericht als kritisch Joodse stem in Nederland die zich richt op het Israëlisch-Palestijnse conflict. Een Ander Joods Geluid is lid van een Europees samenwerkingsverband van kritisch-Joodse organisaties, genaamd European Jews for a Just Peace (EJJP). Dit verband, opgericht in 2002, omvat in totaal elf groepen, waaronder groepen uit Groot-Brittannië, Zweden, Italië en Frankrijk.

De afgelopen jaren laten een duidelijke groei zien van kritisch-Joodse groepen, vooral in de Verenigde Staten. Tienduizenden ondersteunen daar groepen als J Street, Jewish Voice for Peace en American Jews for a Just Peace. Maar ook in Europa lijken de kritische groepen aan invloed te winnen. Zo kende het Britse Jews for Justice for Palestinians in de zomer van 2010 meer dan 1.600 Joodse ondersteuners.

De kritische stem in Israël daarentegen staat de afgelopen jaren steeds meer onder druk. Sinds de Tweede Intifada is het Israëlische vredeskamp in een diep dal beland. Gerenommeerde vredesgroepen als Vrede Nu (Peace Now) hebben veel aan invloed moeten inboeten. Desondanks zijn er nog veel organisaties en groepen binnen de Israëlische samenleving actief. Israël kent verschillende gerenommeerde mensenrechtenorganisaties die zich intensief bezighouden met het conflict, zoals B’Tselem, Gisha, Yesh Din, Breaking the Silence en HaMoked. Vredesgroepen als Gush Shalom, Machsom Watch en Coalition of Women for Peace laten regelmatig hun stem horen. De protesten die in 2009 gestart zijn in Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem en de groei van actiegroepen als Anarchists against the Wall en Ta’ayush, laten zien dat de vredesbeweging nog altijd bestaat en actief is. Daarbij zien vooral de kritischere groepen hun ledental de afgelopen tijd steeds meer stijgen.

Een Ander Joods Geluid wijst op het belang van deze kritische groepen. Zij strijden tegen de bezetting en voor de individuele en collectieve rechten van de Palestijnen, maar zijn tegelijkertijd ook kritisch over de weg die Israël bewandelt en de richting waarin de Israëlische samenleving zich beweegt. Het is belangrijk om te laten zien dat niet alle Joden en Israëli’s het Israëlische beleid aangaande de Palestijnen ondersteunen.

Verdere documentatie: