logo

Israëli's in Nederland tegen de aanval op Gaza

10-01-2009 01:00

PERSBERICHT

10 januari 2009

Israëli's in Nederland tegen de aanval op Gaza

Israëli’s in Nederland:

"Wij roepen Nederlandse politici op hun stem te laten horen tegen de militaire aanvallen op Gaza".

Wij, een groep Israëli’s die in Nederland wonen, roepen u op om de Israëlische militaire operatie in Gaza publiekelijk te veroordelen. Deze operatie brengt de veiligheid en het welzijn van de Palestijnse burgerbevolking in Gaza ernstige schade toe. Wij vragen u met klem om bij de Israëlische regering aan te dringen op een onmiddellijk staakt-het-vuren. 

Wij volgen de berichten uit Gaza met woede, schaamte en frustratie, omdat de internationale gemeenschap tot nu toe niet in staat is gebleken het geweld te beëindigen. Sinds het begin van deze operatie zijn ongeveer 700 mensen gedood, waaronder meer dan 200 kinderen. 700.000 Palestijnen leven zonder water en bijna 1 miljoen zonder elektriciteit. Israël blokkeert de toevoer van humanitaire hulp bijna volledig, waardoor een nijpend tekort aan voedsel en medische hulp is ontstaan. Zulke oorlogsmisdaden tegen burgers zijn op geen enkele manier te rechtvaardigen.

Israël heeft het recht en de plicht om haar burgers te beschermen. De raketten die vanuit de Gazastrook worden afgevuurd zijn een illegale daad van geweld tegen Israëlische burgers. Deze acties moeten duurzaam worden beëindigd door middel van een politieke oplossing. Een gewelddadige militaire operatie brengt een dergelijke oplossing niet dichterbij. Integendeel: sinds het begin van de operatie zijn er dagelijks raketten afgevuurd die vier Israëlische burgers hebben gedood en meer schade dan ooit hebben veroorzaakt. Raketten hebben nu zelfs bevolkingscentra bereikt die nooit eerder werden beschoten, tot 30 km van Tel Aviv. Geweld met geweld bestrijden zal alleen maar meer geweld veroorzaken.

Deze tijden zijn voor ons als Israëli’s uiterst tragisch. Tot onze teleurstelling misbruiken Israëlische politici de onzekerheid en onveiligheid van haar burgers om politieke winst te boeken nu de parlementsverkiezingen voor de deur staan. Met alle machtsmiddelen die zij tot hun beschikking hebben en inzetten, vernietigen zij de kans op een vreedzaam samenleven van Israëli’s en Palestijnen. Elke dag van geweld maakt een rechtvaardige oplossing van het conflict onwaarschijnlijker.

We maken ons diepe zorgen om de toekomst van beide volken. Daarom roepen wij de Nederlandse regering en de Tweede Kamer op hun stem te laten horen en bij te dragen aan een onmiddellijk staakt-het–vuren en een duurzame wapenstilstand, zodat het zinloze bloedvergieten ophoudt.

Press release

Israelis in the Netherlands:

“We call upon Dutch politicians to raise their voices against the military attacks on Gaza”

We, a group of Israelis living in the Netherlands, call on you to publicly disapprove of the brutal military operation claiming the life of Palestinian civilians in Gaza. We urge you to intervene in this conflict by sending a message to the Israeli government, which denounces the attacks on Gaza, and insists on an immediate ceasefire.

We are following the reports from Gaza with anger, shame and frustration at the inability of the international community to stop the violence. Since the beginning of this operation approximately 700 people, among them more than 200 children were killed. 700.000 Palestinians are living without water and nearly a million without electricity. Israel blocks the delivery of sufficient humanitarian aid, which has resulted in starvation, and a lack of proper medical assistance. We cannot find any justification for such war crimes against civilians.

Israel has a right and duty to defend its citizens. The rockets fired from the Gaza strip are an unacceptable act of violence against civilians in Israel. These must be brought to an end through a real and viable long-term political solution. A massive military operation does not advance such a solution. On the contrary: since the beginning of this operation rockets have been launched on a daily basis, killing 4 civilians and wracking damage as never experienced before. Rockets have now reached populations centres previously never fired on, mere thirty kilometres from Tel Aviv. Violence against violence only brings more violence.

These are very tragic times for us as Israelis. We are dismayed that Israeli politicians abuse the feeling of insecurity of its citizens in order to pursue their own political goals in light of the upcoming elections. With the violent path it has chosen, the Israeli government actively destroys the chances that Israelis and Palestinians could live side by side in peace. Every day of violence makes a just solution to the conflict impossible to imagine.

Out of deep concern for the future of both people we call upon the Dutch government and the chamber of parliament to raise its voice for an immediate ceasefire and a viable truce in order to end this pointless bloodshed.

Handtekeningen:

 • Abraham Vega, Amsterdam
 • Anat Segal, student Gerrit Rietveld Academie
 • Ariel Zachor, kunstenaar
 • Barak Kalir, universitair docent, Universiteit van Amsterdam
 • Benny Brunner, cineast
 • Dana Bar Magen, advocaat
 • Dorit Ravid, danseres - therapeut
 • Erella Grassiani, promovendus Vrije Universiteit, bestuurslid gate48
 • Gabriel Wolff, musicus
 • Galit Saporta, voorzitter gate48
 • Hilla Dayan, lobby coördinator United Civilians for Peace
 • Ilya Rabinovich, kunstenaar
 • Irina Birger, beeldend kunstenaar
 • Irit Rosen
 • Malkit Shoshan, directeur F.A.S.T
 • Maya Arad, dramaturge
 • Meira Asher, kunstenaar – activist
 • Micha de Haas, architect
 • Noa Roei, promovendus Universiteit van Amsterdam
 • Ram Katzir, beeldend kunstenaar
 • Ron Cohen, activist - veteraan
 • Shifra Kisch, promovendus Universiteit van Amsterdam
 • Tamar Rubinstein, Amsterdam
 • Urit Luden, Amsterdam
 • Yael Seggev, kunstenaar
 • Yael Singer, vredesactivist
 • Yoad Winter, universitair docent, Universiteit Utrecht, Technion Haifa

Laatste persberichten