logo

Tania Hary in Nederland

17-02-2010 10:00

PERSBERICHT

17 februari 2010

Wederopbouw van Gaza een verloren zaak?

Van maandag 22 maart tot en met donderdag 25 maart zal Tania Hary, Hoofd Internationale Relaties van de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha, een bezoek brengen aan Nederland. Op uitnodiging van Een Ander Joods Geluid, gate48 en SIVMO (Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties) zal zij gesprekken voeren met politici over het blokkeren door Israël van de wederopbouw in Gaza. Daarnaast zal zij op 24 maart participeren in een publieksavond in het Verzetsmuseum en op 25 maart een seminar verzorgen aan de Universiteit van Amsterdam.

Een jaar geleden vond in het Egyptische Sharm el-Sheikh de Gaza-conferentie plaats. Op 2 maart 2009 zegde de internationale gemeenschap meer dan 3 miljard euro toe aan de wederopbouw van de Gazastrook na de vernietiging van bebouwing en infrastructuur tijdens de Gaza-oorlog in december 2008 en januari 2009. Een jaar later is er van echte wederopbouw echter weinig sprake. Tania Hary betoogt, als woordvoerder van Gisha, dat Israël hier directe verantwoordelijkheid voor draagt.

Gisha: Legal Center for Freedom of Movement is een mensenrechtenorganisatie, opgericht in 2005, die zich inzet voor vrijheid van bewegen in de Palestijnse Gebieden en zich beroept op het Israëlisch, internationaal en humanitair recht.  Zij maakt gebruik van alle mogelijke juridische middelen om het openstellen van de grenzen van Gaza te bewerkstelligen en om te pleiten voor een adequate toevoer van elektriciteit en water naar de Gazastrook. Sinds 2007 heeft de organisatie zich fel uitgesproken tegen de rigide afsluiting van de Strook door Israël als reactie op de machtsovername door Hamas, en beschouwt zij deze afsluiting als strijdig met het internationaal recht. Gisha werkt regelmatig samen met andere gerenommeerde Israëlische mensenrechtenorganisaties als B'Tselem en Physicians for Human Rights - Israel en geeft zo vorm aan het 'geweten van Israël'. 

Voor verdere informatie over Gisha zie www.gisha.org.

Laatste persberichten