logo

Nederland moet mensenrechtengroepen Israël blijven steunen

17-12-2010 14:10

PERSBERICHT

17 december 2010

Nederlandse steun aan Israëlische mensenrechtengroepen nu nodig!

Op vrijdag 10 december deden duizenden Israëli’s mee aan de tweede Mensenrechtenmars in Tel Aviv, in het kader van de Internationale Mensenrechtendag. Vele Israëlische mensenrechtenorganisaties hadden zich aangesloten bij de mars, die in het huidige Israël hard nodig is geworden om de aandacht te vestigen op de verslechtering van de mensenrechtensituatie daar. SIVMO en Een Ander Joods Geluid roepen de Nederlandse regering op om daarom juist in deze tijd waarin de Israëlische democratie steeds verder wordt uitgehold, achter deze mensenrechtengroepen te gaan staan en hen de komende jaren financieel - onder meer via het Mensenrechtenfonds - en moreel te blijven steunen.

Jaap Hamburger, voorzitter Een Ander Joods Geluid: "De Nederlandse regering heeft in het verleden regelmatig mensenrechtenorganisaties in Israël ondersteund. Wij roepen de Nederlandse regering op om hiermee door te gaan. De afgelopen jaren zijn veel mensenrechtengroepen in Israël steeds meer onder druk komen te staan, zowel vanuit de samenleving als vanuit de Israëlische regering en het parlement. Mensenrechten zijn universeel en mensenrechtenactivisten dienen verdedigd en ondersteund te worden."

Jan Slomp, voorzitter SIVMO (Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties): "In toenemende mate krijgen we verontrustende berichten van onze partners uit Israël dat zij steeds vaker in de verdediging worden gedwongen. Hun werk wordt weggezet als ‘anti-Israël’ of ‘propaganda’ en ze worden ervan beschuldigd een vijfde colonne te zijn, of erger. Deze groepen zijn echter de graadmeter van de Israëlische democratie. Zij verdienen dan ook onze steun."

De Mensenrechtenmars in Tel Aviv werd dit jaar voor de tweede keer gehouden en werd georganiseerd door de Association for Civil Rights in Israel (ACRI). Meer dan 120 mensenrechten- en vredesorganisaties liepen mee, waaronder B’Tselem, Peace Now en Adalah. Het initiatief tot het houden van deze jaarlijkse mars komt voort uit de verontrusting over de toenemende antidemocratische stemming in Israël, zowel in het parlement als in de samenleving als geheel.

Bestuur EAJG

Laatste persberichten