logo

Wilders pleit voor massadeportatie van Palestijnen

06-12-2010 14:57

PERSBERICHT

6 december 2010

Geert Wilders pleit voor massadeportatie van Palestijnen

Gisteren, zondag 5 december, sprak PVV-leider Geert Wilders op een conferentie van de extreemrechtse Hatikva-partij in Tel Aviv, Israël. Daar verkondigde Wilders zijn mantra dat er al een Palestijnse staat is, genaamd Jordanië, en dat alle Palestijnen - ook in Israël en de Bezette Gebieden - ‘vrijwillig’ bewogen moeten worden hiernaartoe te emigreren. Een Ander Joods Geluid kant zich tegen deze weinig verhulde oproep tot etnische verdrijving. Het verwacht van Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal dat hij zich van Wilders’ woorden distantieert.

De kijk van Wilders op een ‘oplossing’ van het Israëlisch-Palestijns conflict staat haaks op de standpunten van de internationale gemeenschap, de Europese Unie en de Nederlandse regering. In het regeerakkoord staat duidelijk dat Nederland een voorstander is van een tweestaten-oplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967. Als gedoogpartner van het kabinet-Rutte moet Wilders krachtig duidelijk worden gemaakt dat zijn uitspraken hiermee in strijd zijn en alom verwarring kunnen scheppen.

De oproep tot ‘etnische schoonmaak’ is moreel niet te verantwoorden. Bovendien beschadigt Wilders met zijn uitspraken de banden die Nederland onderhoudt met de Palestijnse Autoriteit en de Arabische wereld, Jordanië in het bijzonder. De regering heeft aangegeven te willen investeren in de band met de staat Israël. Een Ander Joods Geluid hoopt dat zij daarbij niet denkt aan de 'oplossingen' van Wilders als invulling van deze intensivering. Zonder duidelijke stellingname van het kabinet tegen de PVV-leider loopt Nederland risico zich in rap tempo te vervreemden van de Europese Unie en de internationale gemeenschap in haar geheel.

Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid: ‘Het zou Minister Rosenthal sieren duidelijk te maken dat Nederland de verkapte oproep van Wilders tot etnische verdrijving op geen enkele wijze steunt. Aangezien de PVV gedoogpartner is van het kabinet-Rutte kan er niet meer weggekeken worden onder het mom: Wilders spreekt alleen voor zichzelf. Van zijn oproep moet sterk afstand worden genomen. Zijn voorstel is niet alleen bedreigend voor Jordanië en voor de Palestijnen, die hierover geen van beiden gehoord zijn, maar ook voor alle krachten in Israël die streven naar een rechtvaardige oplossing van het conflict’.

Bestuur EAJG

Laatste persberichten