logo

Video: De Muur - al zes jaar illegaal

09-07-2010 16:33

VIDEO: De Muur - al zes jaar illegaal, maar nog steeds overeind

United Civilians for Peace

Israël bouwt een muur op Palestijns grondgebied.

De muur staat er nog steeds en scheidt boeren van hun akkers, studenten van hun universiteiten en splijt families in tweeën. Palestijnen zijn niet meer vrij in hun eigen land. De muur staat een toekomstige Palestijnse staat en rechtvaardige vrede in de weg. Palestijnen zijn niet meer vrij in hun eigen land. De muur staat een toekomstige Palestijnse staat en een rechtvaardige vrede in de weg.

In 2004 oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat de muur illegaal is. Illegaal Israël de muur grotendeels op Palestijns grondgebied bouwt. In de uitspraak heeft het Internationaal Gerechtshof bepaald dat de Internationale Gemeenschap (dus ook Nederland) erop moet toezien dat Israel de uitspraak naleeft. Maar de Nederlandse overheid doet niets en kijkt passief toe. Sterker nog, Israel wordt gepaaid met privileges. Stop de onverschilligheid. Sloop de muur.