logo

Blog: Existentialistische vragen

06-09-2011 12:55

Sari Nusseibeh schreef het boek 'Once upon a country, a Palestinian life' in reactie op het inmiddels wereldberoemde boek van de Israëlische schrijver Amos Oz 'A tale of love and darkness', aldus Nusseibeh in zijn voorwoord. Beide schrijvers maakte het begin van het Israëlische-Palestijnse conflict mee, maar dan van verschillende zijden.

Sari Nusseibeh groeide op in Oost-Jeruzalem in een prominente familie die volgens legende zou afstammen van Nusaybah bint Ka’ab, de eerste vrouw die in de naam van de Islam vocht, terwijl Amos Oz opgroeide in een zionistische immigrantenfamilie uit de voormalige Sovjet-Unie. Het boek van Nusseibeh, behalve een humanistisch manifest, stelt belangrijke existentialistische vragen, die zowel voor de hedendaagse Israëlische maatschappij gelden, als voor de mensheid in zijn algemeenheid. Zo baseert Nusseibeh, een jongen destijds, zijn vriendschap met zijn vriend Bashir op hun gemeenschappelijke zoektocht naar de reden van ons bestaan. Het feit dat Bashir een christen is en Nusseibeh een moslim staat niet in de weg van hun metafysische vragen, aangezien religie, ‘iets wat in haar essentie universeel is, mensen zou moeten verenigen, in plaats van scheiden'. Te meer omdat vragen omtrent het nut van geloof en daarmee het bestaan van God ook beantwoord, of ten minste aangekaart, moeten (kunnen) worden.

Inderdaad suggereert Nusseibeh hier de angst die gepaard gaat met onwetendheid en misschien ook wel de reden voor ‘aardse’ conflicten. Religieuze en etnische afkomst kunnen immers makkelijker gekwalificeerd worden dan vragen waarom wij hier zijn en wat voor gevolgen onze gemeenschappelijke acties hebben voor het universum. Wat belangrijker is om te disputeren, blijft subjectief.

Grace Wermenbol (21) studeert Geschiedenis en Duits en loopt momenteel stage voor The New Israel Fund/Shatil in Jeruzalem.