logo

Brochure UCP: Over de Muur

09-07-2009 14:47

United Civilians for Peace heeft de brochure 'Over de muur' uitgebracht.

Op 9 juli 2009 is het precies 5 jaar geleden dat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een uitspraak deed over de muur die Israël op de Westelijke Jordaanoever bouwt. Het Hof bepaalde dat de muur in strijd is met het internationale recht, dat de bouw van de muur moet worden stopgezet en dat de delen van de muur in bezet gebied moeten worden afgebroken. Palestijnen die door de bouw van de muur zijn gedupeerd, moeten schadeloos worden gesteld.

Nadat het Internationaal Gerechtshof haar advies had uitgebracht, nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan waarin Israël werd opgeroepen om gevolg te geven aan de uitspraak van het Hof. Israël heeft hier tot nu toe geen gehoor aan gegeven. Verdere internationale druk is tot nu toe uitgebleven. Israël gaat ongehinderd door met het bouwen van de muur, grotendeels op bezet Palestijns gebied.

In de brochure van UCP leest u alles over de gevolgen van de muur die Israël bouwt op de Westelijke Jordaanoever, de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof en de rol van Nederland. De brochure bevat persoonlijke verhalen van Israëliërs en Palestijnen die vertellen over het effect dat de muur heeft op hun leven. Daarnaast vindt u in de brochure de meest up-to-date informatie over de gevolgen van de muur en antwoord op veelgestelde vragen.

Download de digitale versie van de brochure 'Over de muur'