logo

Position Paper: Het erkennen van de Palestijnse staat door de VN

21-09-2011 13:20

Op 23 september zal Palestijns president Mahmoud Abbas namens de PLO (Palestine Liberation Organization) en de Palestijnse Autoriteit aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties verzoeken Palestina als lid van de Verenigde Naties toe te laten. Dit voornemen is al geruime tijd onderwerp van discussie en kent zowel voor- als tegenstanders. Onze Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal en een meerderheid van het Nederlandse parlement hebben zich begin 2011 uitgesproken tegen een ‘eenzijdig uitroepen van de Palestijnse staat’.

Een Ander Joods Geluid schaart zich achter het voornemen van de Palestijnse Autoriteit. Overigens past hier een kanttekening: uit het lidmaatschap van de VN volgt niet ‘automatisch’ de verplichting voor andere lidstaten om bilaterale betrekkingen met de nieuwe staat Palestina aan te knopen.

Download hier de Position Paper: Het erkennen van de Palestijnse staat door de VN.