logo

Openheid en dialoog in zaak Hermes

29-02-2012 09:52

PERSBERICHT

29 februari 2012

Op 29 februari is een persbericht uitgestuurd, namens Een Ander Joods Geluid en United Civilians for Peace, over de aanbesteding van het Openbaar Vervoer in de stadsregio Arnhem/Nijmegen. In iets andere vorm luidde het persbericht aldus:

Een Ander Joods Geluid (EAJG) en United Civilians for Peace (UCP) willen openheid en dialoog in zaak Hermes

Een Ander Joods Geluid (EAJG) en United Civilians for Peace (UCP) willen openheid en dialoog in de aanbesteding van het openbaar vervoer in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dat betogen de organisaties in een brief aan advocatenkantoor Sjöcrona Van Stigt.

Het kantoor heeft namens anonieme opdrachtgevers een verzoek bij de Stadsregio ingediend op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), om de stukken over de aanbesteding van het openbaar vervoer en de bezwaren daartegen in zijn bezit te krijgen. Een Ander Joods Geluid en UCP hebben daar geen bezwaar tegen, maar willen wel weten namens wie het kantoor optreedt. Sjöcrona Van Stigt beroept zich, daartoe door de cliënt verzocht, op zijn geheimhoudingsplicht. "De cliënt van Sjöcrona Van Stigt wil alles van ons weten, maar blijft zelf in het donker. We verzoeken hem naar buiten te treden," aldus woordvoerder Guido van Leemput voor UCP. Advocaat noch cliënt hebben echter gereageerd op de brief van UCP en Een Ander Joods Geluid.

Een Ander Joods Geluid heeft in 2011 samen met UCP, een samenwerkingsverband van de maatschappelijke organisaties IKV Pax Christi, ICCO, Cordaid en Oxfam Novib, bezwaren ingediend tegen het gunnen door de Stadsregio van het openbaar vervoer contract aan Hermes BV. Moedermaatschappij van Hermes, Veolia Transdev, is mogelijk medeplichtig aan het in stand houden en versterken van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Israël schendt hiermee internationaal recht en de Conventies van Genève. In de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof uit 2004 over de juridische gevolgen van de muur op de Westelijke Jordaanoever stelt het Hof immers, dat ook bedrijven die bijdragen aan het in stand houden of versterken van de bezetting in overtreding zijn. Een contract gunnen aan een bedrijf dat mogelijk betrokken is bij het schenden van het internationaal recht is volgens Een Ander Joods Geluid en UCP een kwestie die ook voor Nederland consequenties hoort te hebben.

Het gewraakte contract geldt tien jaar en heeft een waarde van ongeveer 1 miljard euro. De gunning van het contract door de Stadsregio Arnhem Nijmegen aan Hermes/Veolia had in de ogen van Een Ander Joods Geluid en UCP niet mogen plaatshebben, eens temeer omdat de Stadsregio ook is gehouden aan Europese aanbestedingsregels. Artikel 45 van die regels biedt de mogelijkheid een bedrijf dat zich schuldig maakt aan een ‘ernstige fout’ uit te sluiten bij aanbestedingen. Het bestek en bijbehorende documenten die ten grondslag liggen aan de aanbesteding laten de Stadsregio geen keuze: zij dient zulke bedrijven uit te sluiten. "We hebben het kantoor Sjöcrona Van Stigt een gesprek aangeboden met zijn cliënt over de aanbesteding en de deelname van Veolia/Hermes in de Stadsregio Arnhem Nijmegen," aldus Van Leemput. "Indien zou blijken dat de cliënt het niet met deze argumenten eens is, dan organiseren we een openbaar debat. Maar wees tenminste transparant en maak u bekend." Een Ander Joods Geluid voegt hier aan toe: "het overtuigt niet, advocaten in te schakelen om openheid van anderen af te dwingen, en zelf onzichtbaar te blijven."

Laatste persberichten