logo

Palestijnenmeldpunt dient als inspiratie voor Polenmeldpunt

07-03-2012 11:04

Dit persbericht betreft een poerim-grap. Voor meer informatie zie dit bericht op deze site.

PERSBERICHT

Palestijnenmeldpunt dient als inspiratie voor Polenmeldpunt

7 maart 2012

Dat de steun van de PVV voor Israël niet alleen eenrichtingverkeer is van de kant van de PVV, is aan het licht gekomen na het bezoek van Israëlisch premier Benjamin Netanyahu aan Nederland op 18 en 19 januari. Uit betrouwbare bron heeft Een Ander Joods Geluid vernomen dat tijdens informeel overleg met bevriende fractievoorzitters de Israëlische premier wist te melden dat in Jeruzalem plannen bestaan bij Israëlische kolonisten om een internetmeldpunt in te richten voor de overlast (en erger) die Palestijnen zouden veroorzaken vanuit het tegen Jeruzalem aangelegen Silwan.

Daarvandaan zouden Palestijnen op allerhande manieren Israëlische plannen saboteren voor een archeologisch park met in het middelpunt de zogeheten 'stad van David', een park dat de Palestijnen een ‘bedreiging’ achten voor Silwan. Deze sabotage zou onder meer plaatsvinden door de diefstal van bouwmaterialen (waarmee Palestijnen dan weer illegale huizenbouw realiseren), het lekprikken van de autobanden van auto’s van archeologen en bouwvakkers, en het bedreigen van VN-functionarissen die aansturen op een compromis.

Daarnaast zouden zij Jeruzalems burgemeester Nir Barkat willen aanklagen wegens 'bestuurlijke verwaarlozing’ van het door Israël ‘illegaal geannexeerde’ Silwan. Het is van belang op te merken dat Palestijnen werken in de opgravingen en daar hun geld verdienen, en dat in Silwan van vele duizenden vaak gebrekkige woningen slechts een tachtigtal hoeft te wijken voor het archeologische park. Het park zal bovendien voor iedereen toegankelijk zijn en veel toeristen trekken waar de Palestijnse kooplieden alleen maar profijt van kunnen hebben. Palestijnen zien er echter kennelijk geen been in om het Israëlisch recht te gebruiken voor hun eenzijdige doelen, waarmee zij bovendien hun eigen belangen schaden.

Netanyahu wilde tegenover de fractievoorzitters vooral verduidelijken dat Palestijnen weliswaar lid zijn geworden van de UNESCO, maar als eerste ‘culturele daad’ een belangrijke en unieke opgraving met alle mogelijk middelen dwarsbomen, enkel en alleen omdat die betrekking heeft op de joodse geschiedenis. De Palestijnen schuwen geen middel om Israël daarbij in een ongunstig daglicht te plaatsen, was zijn boodschap. De PVV bleek echter veel minder geïnteresseerd in de kwestie van de opgraving (‘oude cultuur’ is niet een prioriteit voor de PVV) maar lijkt vooral te zijn aangeslagen op het idee van een meldpunt voor overlast: korte tijd daarna werd het Polenmeldpunt geopend, volgens een fractielid dat ongelukkig is met de commotie, 'door Wilders rechtstreeks ontleend aan het idee van de Israëlische kolonisten voor een Palestijnenmeldpunt'. 'Het enige wat Wilders heeft toegevoegd, was 'Polen' vervangen door 'Palestijnen', aldus de PVVer.

Laatste persberichten