logo

Aanbesteding busvervoer Veolia

04-05-2012 09:41

For English click here.

Update november 2013
Veolia heeft inmiddels het uitbaten van buslijnen in de bezette Palestijnse gebieden naar de nederzettingen, verkocht aan een Israëlische vervoerder; tevens is zij bezig met het verkopen van de Jeruzalem light rail. Zij is echter nog wel actief bij de Tovlan stortplaats op de Westelijke Jordaanoever. Voor meer informatie over het niet langer uitbaten van deze buslijnen door Veolia kun je terecht op de site van de Israëlische organisatie Who Profits.

Aanbesteding busvervoer Veolia

Een Ander Joods Geluid heeft, in samenwerking met United Civilians for Peace (UCP), een feitendossier laten samenstellen over het doen en laten van Veolia in Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Veolia is een Franse multinational die deelneemt aan de aanbestedingsprocedure voor het Openbaar Vervoer in de regio Den Haag en omstreken. Veolia maakt onderdeel uit van het consortium dat de Jerusalem Light Rail aanlegt en exploiteert. Deze Light Rail loopt deels over bezet gebied in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever en verbindt een aantal nederzettingen met West-Jeruzalem.

Activiteiten van Veolia in Israël en de bezette Palestijnse gebieden zijn zo uitputtend mogelijk in kaart gebracht en beschreven in het feitendossier Veoliamet toevoeging van een drietal bijlagen: kaart Oost-Jeruzalem, schematische kaart van geplande routes van de sneltram en kaart Tovlan stortplaats.

Deze activiteiten zijn omstreden, omdat ze bijdragen aan de bestendiging en verdieping van de onwettige bezetting door Israël van de Westelijke Jordaanoever. Over de relatie tussen bedoelde activiteiten en het internationaal recht is een juridisch oordeel gevraagd: zie juridische opinieDe conclusie daaruit is, dat Veolia op grond van zijn activiteiten en de juridische implicaties daarvan, geen contractspartij zou mogen zijn voor de Nederlandse overheid. Deze opvatting is onder de aandacht gebracht van het Stadsgewest Haaglanden, een overheidslichaam dat het Openbaar Vervoer in de ‘regio Den Haag en omstreken’ aanbesteedt, op grond van Europese regelgeving en met inachtneming van de Europese aanbestedingsregels.

Veolia zou volgens EAJG en UCP van de betreffende aanbestedingsprocedure uitgesloten moeten worden, en in geen geval de OV-concessie mogen verwerven.

Voor alle duidelijkheid: met een ‘boycot’ van ‘Israël’ heeft dit alles niets van doen. Het gaat om de met feiten en juridische argumenten onderbouwde opvatting, dat een Franse multinational geen speler hoort te zijn in het proces van de door de Nederlandse overheid te verstrekken vergunning tot exploitatie van Nederlands Openbaar Vervoer op Nederlands grondgebied, waarmee ook Nederlands belastinggeld gemoeid kan zijn. De reden voor deze opvatting is gelegen in elders door Veolia ontplooide, krachtens internationaal recht onwettig te achten activiteiten. Wèl is de hoop en de verwachting van EAJG en andere betrokken partijen, dat het risico om uitgesloten te worden van opdrachten zoals die voor het exploiteren van het OV Haaglanden, multinationals zich zal doen bezinnen op hun rol bij mogelijke schendingen van het internationale recht in de bezette Palestijnse gebieden, met als mogelijke uitkomst dat deze schendingen in ernst, omvang en duur afnemen of zelfs geheel verdwijnen.

Update
Op 23 mei 2012 is bekend geworden dat HTMbuzz het stadsbusvervoer in Den Haag en omstreken gaat verzorgen, en niet Veolia. EAJG en UCP feliciteren het Stadsgewest met dit besluit. Lees hier een open brief van EAJG en UCP aan Stadsgewest Haaglanden naar aanleiding hiervan. 


  • Jews for Justice for Palestinians heeft op haar website een dossier Veolia geplaatst, inclusief een legal briefing en factsheets. 
  • De Israëlische Coalition of Women for Peace (CWP) heeft haar zorgen geuit over deelname van Veolia in Den Haag en een duidelijke brief geschreven aan diverse invloedrijke personen in het besluitvormingsproces, waaronder de burgemeester van Den Haag, de heer van Aartsen. Zie hier de brief.
  • De Palestijnse Boycott, Divestment and Sanctions National Committee (BNC), de grootste Palestijnse coalitie van maatschappelijke organisaties, roept in een brief de gemeente Den Haag en de stadsregio Haaglanden op om Veolia uit te sluiten van deelname aan de aanbesteding voor het openbaar vervoer in de region Haaglanden. Lees hier de brief die BNC gestuurd heeft.
  • Druk neemt toe op Den Haag: 'Pressure increases to deny Dutch bus contract to Israeli settlement profiteer Veolia', Adri Nieuwhof, The Electronic Intifada.