logo

Jaarverslag 2011

17-05-2012 10:53

Voor Een Ander Joods Geluid was 2011 een actief jaar vol verandering. Het was een jaar waarin we onze uitgangspunten opnieuw hebben vastgesteld, en waarin we ons geluid wederom luid en duidelijk hebben laten horen. En met resultaat: een recordaantal publicaties en een sterke basis van vrijwilligers die betrokken zijn bij Een Ander Joods Geluid.

We zagen een uitbreiding van ons bestuur met leden uit onze Raad van Advies, en mochten velen van u verwelkomen bij de twee cursusreeksen die in het kader van de EAJG Verdieping werden georganiseerd. Ook andere lezingen en bijeenkomsten, zoals het bezoek van advocaat Gerard Horton van de Palestijnse tak van Defence for Children, werden goed bezocht. We waren actief aanwezig in de media en informeerden politici, beleidsmakers en andere geïnteresseerden over actuele ontwikkelingen in de regio middels onze factsheets. Rond de aanvraag van Palestijns VN-lidmaatschap in september 2011 hebben we ons standpunt hiervoor actief naar buiten gebracht, en de aanvraag zo op de agenda gezet in de media en naar de politiek.

Lees in het jaarverslag 2011 van Een Ander Joods Geluid over de nieuwe strategie en alle activiteiten van het afgelopen jaar.

Ook dit jaar laten we ons geluid weer horen, voor een rechtvaardige vrede tussen Israëli's en Palestijnen. Dit kunnen wij alleen doen met uw steun!