logo

Felicitaties aan Stadsgewest Haaglanden

25-05-2012 07:59

De openbare aanbesteding door het Stadsgewest Haaglanden van het Openbaar Vervoer per stadsbus is gewonnen door HTMbuzz. Er was nog één andere bieder, Veolia. United Civilians for Peace en Een Ander Joods Geluid hadden ernstige bedenkingen tegen het toelaten van Veolia tot de aanbesteding, gezien de grove inbreuken op het internationale recht in bezet Palestijns gebied waarvan Veolia wordt beticht. UCP en EAJG hebben deze schendingen met een uitgebreid feitenrelaas onderbouwd en hebben dit relaas, vergezeld van een juridische opinie aangeboden aan het Stadsgewest Haaglanden, dat vervolgens het contract niet aan Veolia maar aan HTMbuzz heeft gegund.

UCP en EAJG feliciteren het Stadsgewest Haaglanden met deze beslissing en hopen en verwachten dat er een voorbeeldwerking van uit zal gaan, telkens als zich bij de aanbestedingsprocedures bedrijven of instellingen melden met een twijfelachtige staat van dienst op het gebied van naleving van het internationale recht.

Bestuur EAJG

Download hier de open brief die EAJG en UCP aan het Stadsgewest Haaglanden hebben verstuurd.