logo

De ontruiming van de wijk Ulpana in de Israëlische nederzetting Beit El

25-06-2012 11:58

Op 1 mei 2011 bepaalde het Israëlische Hooggerechtshof dat vijf appartementencomplexen in de wijk Ulpana, in de nederzetting Beit El, ontruimd dienden te worden omdat ze gebouwd waren op particuliere Palestijnse grond. Deze uitspraak leidde tot verzet vanuit zowel de Israëlische regering onder leiding van Benjamin Netanyahu als de kolonistenbeweging. Een wetsvoorstel dat de ontruiming beoogde te voorkomen sneuvelde echter in het Israëlische parlement. De regering zegde daarentegen wel de bouw toe van 851 nieuwe woningen in nederzettingen in bezet gebied en beloofde bovendien de nederzettingen te zullen beschermen tegen toekomstige juridische claims.

Download hier de factsheet 'De ontruiming van de wijk Ulpana in de Israëlische nederzetting Beit El'.