logo

Lancering Israël & Palestina-stemwijzer

29-08-2012 10:59

PERSBERICHT

Een Ander Joods Geluid lanceert Israël & Palestina-stemwijzer

29 augustus 2012

Een Ander Joods Geluid lanceert vandaag, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september, de Israël & Palestina-stemwijzer. In deze stemwijzer worden aan de hand van negen stellingen de partijprogramma’s onder de loep genomen. Deze stellingen gaan onder meer over de relatie tussen Nederland en Israël, het Israëlische nederzettingenbeleid en Palestijns VN-lidmaatschap.

Een Ander Joods Geluid is voorzichtig positief over wat er in de meeste partijprogramma’s over Israël, de Palestijnen en het Israëlisch-Palestijnse conflict wordt gezegd. De twee-statenoplossing als meest wenselijke oplossing voor het conflict kan op steun rekenen van het gehele politieke spectrum, behalve van de PVV en de SGP. Hetzelfde geldt voor de stelling dat Israël dient te stoppen met de bouw en uitbreiding van nederzettingen in bezet gebied. Op de PVV en de kleine christelijke partijen na, wordt in de bestaande situatie ook ‘Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van de staat Israël’ en het verplaatsen van de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem door de meeste partijen afgewezen, zolang Israëli’s en Palestijnen het over de toekomstige verdeling van Jeruzalem nog oneens zijn.

Een Ander Joods Geluid is daarentegen teleurgesteld over de weinig uitgesproken steun voor de VN-lidmaatschapsaanvraag door de Palestijnse Autoriteit, een stap die de huidige impasse in het conflict tussen Israël en de Palestijnen kan doorbreken en daarmee voor zowel Palestijnen als Israëli’s een positieve ontwikkeling zou zijn. Alleen de SP en GroenLinks geven expliciet hun steun aan deze aanvraag. PvdA en D66 sluiten toekomstige steun niet uit, hoewel de sociaal-liberalen van D66 zich wel geschaard hebben achter de nu door de Palestijnse Autoriteit voorgestelde ‘Vaticaan-optie’, wat een lagere VN-status inhoudt dan volledig VN-lidmaatschap. Door de Palestijnse Autoriteit wordt dit gezien als opmaat naar een nieuwe, volledige VN-lidmaatschapsaanvraag.

Over praten met alle Palestijnse partijen, inclusief Hamas, en de mogelijkheid tot het opschorten van het EU-Israël Associatieakkoord bij voortdurende Israëlische mensenrechtenschendingen - standpunten waarmee Een Ander Joods Geluid sympathiseert - is er een duidelijke scheiding in het politieke spectrum waarneembaar. Terwijl de linkse en progressieve partijen - SP, GroenLinks, PvdA, D66 en Partij voor de Dieren - zich hiervoor uitspreken, wijzen de rechtse en de kleine christelijke partijen - ChristenUnie, CDA, VVD, SGP en PVV - dit af, of stellen zij zich ‘neutraal’ op. Militair ingrijpen in Iran vanwege haar nucleaire programma, een optie die door de huidige Israëlische regering wordt overwogen, kan op steun rekenen van de PVV en de kleine christelijke partijen, terwijl het CDA en de VVD ook hier geen uitgesproken standpunt innemen. De rest van het politieke spectrum wijst militair ingrijpen op dit moment af. Een Ander Joods Geluid is gekant tegen een Israëlische aanval op Iran, waarvan de gevolgen desastreus kunnen zijn voor zowel Israëli’s en Iraniërs als de gehele regio.

Al met al blijkt uit de stemwijzer dat het Israëlisch-Palestijnse conflict bepaald de aandacht heeft van de Nederlandse politieke partijen. Dat is verrassend voor een buitenlands politiek onderwerp, omdat partijprogramma’s vaak sterk op binnenlandse thema’s gericht zijn. De meeste partijen blijken duidelijke standpunten te hebben over enkele van de meer brandende kwesties in dit conflict.

De Israël & Palestina stemwijzer vindt u hier.

Laatste persberichten