logo

Blog: Er gebeurt meer in het Midden-Oosten….

04-09-2012 10:55

Het bestuur van Een Ander Joods Geluid krijgt die vraag weleens voorgelegd, door mensen die het belang van het Israëlisch-Palestijnse conflict niet onderschatten, en die ook niet beogen EAJG daarmee in diskrediet te brengen. Mensen die zich juist afvragen hoe EAJG tegen alle recente en turbulente ontwikkelingen aankijkt. Die vraagt verdient een antwoord.

De onoverzichtelijke situatie in andere landen in het Midden-Oosten (Egypte en vooral Syrië) valt vooralsnog grotendeels buiten de ‘scope’ van EAJG. Het bestuur legt zichzelf deze opvatting deels noodgedwongen op, om te voorkomen dat het hele Midden-Oosten aandachtsgebied wordt van EAJG. Daar is EAJG niet voor opgericht, en daar is EAJG niet voor toegerust. Het gaat ons nog steeds om de bezetting en het Israëlisch-Palestijnse conflict, in al zijn vertakkingen, ook als die zich elders in de wereld afspelen, zoals bijvoorbeeld rond de Boycott, Divestment en Sanctions-initiatieven (BDS), of rond de ‘propagandaoorlog’ (door de Amerikaanse jurist Richard Falk ‘the war of legitimacy’ genoemd), de strijd over de vraag aan wiens zijde in het Israëlisch-Palestijns conflict ‘het gelijk’ ligt, en vooral: hoe dat gelijk te krijgen. Op die manier bekeken, is het onderwerp al omvangrijk genoeg.

Het ontgaat het bestuur daarbij geenszins dat de situatie in de Sinaï-woestijn en de relatie Egypte-Hamas van invloed is op de Israëlisch-Egyptische en op de Israëlisch-Palestijnse verhoudingen, en ook op de intern Palestijnse relaties. Dat de westerse behoefte in Syrië militair te interveniëren nihil is, heeft ook te maken met de risico’s van een dergelijke interventie voor Israël; als Syrië - in het bezit van chemische wapens - als reactie op zo’n interventie helemaal ‘los zou gaan’, kan Israël de dupe zijn. De Israëlische bezetting van de Golanhoogvlakte staat in de huidige situatie politiek niet ter discussie, en wordt zo ad infinitum bestendigd; wie heeft het er nog over dat de Golanhoogvlakte aan Syrië toebehoort? De verhoudingen in Libanon worden geraakt door de gevechten in Syrië en kunnen van invloed zijn op de positie van Hezbollah tegenover Israël, wat repercussies kan hebben in geval het komt tot een Israëlische aanval op Iran; omgekeerd portretteert Israël zichzelf nu in de roerige regio als een ‘oase van rust’, als de ‘enige democratie’, als ‘een huis in de jungle’.

Kortom, voor wie wil, zijn in de huidige ontwikkelingen makkelijk allerlei relaties te leggen met het Israëlisch-Palestijns conflict.

Een Ander Joods Geluid heeft daar natuurlijk oog voor, maar concentreert zich desondanks ‘voorlopig’ op de bezetting, en op het Israëlisch-Palestijnse conflict, maar wel in de ruimste zin van het woord.

Jaap Hamburger is voorzitter van Een Ander Joods Geluid.