logo

Kansen voor nieuw Midden-Oostenbeleid

01-11-2012 09:53

PERSBERICHT

01 november 2012

Regeerakkoord: Een Ander Joods Geluid ziet kansen voor een nieuw Midden-Oostenbeleid

Een Ander Joods Geluid heeft met instemming kennis genomen van de passage over Israël en de Palestijnen in het nieuwe regeerakkoord, en ziet kansen voor een nieuw, meer evenwichtig Midden-Oostenbeleid. “De passage over Israël en de Palestijnse gebieden is een verbetering ten opzichte van de visie van het kabinet Rutte I, dat niet verder kwam dan intensivering van de relaties met Israël na te streven”, aldus Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid. Ook verwelkomt Een Ander Joods Geluid Frans Timmermans als nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken. Een Ander Joods Geluid verwacht van hem dat hij een meer afgewogen koers zal varen op dit dossier dan zijn voorganger, Uri Rosenthal.

In het nieuwe regeerakkoord staat nu het volgende vermeld: ‘waar mogelijk draagt Nederland bij aan vrede en veiligheid in het Midden-Oosten en benut daarbij de goede banden met zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit’. Door de Palestijnse Autoriteit nu ook expliciet te benoemen in het regeerakkoord wordt in ieder geval de verwachting gewekt dat er meer oog zal zijn voor Palestijnse belangen in het buitenlandse beleid van Nederland. Een Ander Joods Geluid stemt hier van harte mee in, en tekent daarbij aan dat veel ‘Palestijnse belangen’, zoals een einde aan Israëls bezetting en de oprichting van een onafhankelijke, levensvatbare Palestijnse staat, niet alleen de Palestijnen ten goede komen, maar op de langere termijn ook Israël.

Een Ander Joods Geluid vindt dat Nederland een meer evenwichtige rol dient te spelen als het aankomt op Israël en de Palestijnse gebieden. “Nederland heeft zich onder Rutte I en Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal opgesteld als een weinig kritisch verdediger van het beleid van de regering-Netanyahu in Israël, zowel in de Europese Unie als daarbuiten. Dat terwijl Israëls bezetting van de Palestijnse gebieden zich steeds verder verdiept, waardoor de Palestijnen meer en meer in het gedrang komen en een twee-statenoplossing onmogelijk wordt gemaakt. Hier is ook Israël zelf niet bij gebaat”, aldus Jaap Hamburger.

De benoeming van Frans Timmermans als nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken ziet Een Ander Joods Geluid vol vertrouwen tegemoet. Jaap Hamburger: “Ik ken Frans Timmermans als een gedegen politicus, die veel kennis heeft op het dossier Israël-Palestina. Ik hoop dat hij zijn kritische lijn tegenover het Israëlische beleid in de Palestijnse gebieden zoals hij dat de afgelopen tijd liet horen als Tweede Kamerlid en woordvoerder Buitenlandse Zaken voor de PvdA, als Minister van Buitenlandse Zaken onverminderd zal doorzetten”.

Laatste persberichten