logo

Jaarverslag 2012

07-05-2013 14:47

Jaarverslag 2012

2012 was een jaar waarin in het Midden-Oosten veel is gebeurd. De omwentelingen in de Arabische wereld hebben bij velen de hoop aangewakkerd dat meer vrijheid en democratie binnen handbereik komen. Tegelijkertijd gaan deze omwentelingen gepaard met veel bloedvergieten. De burgeroorlog in Syrië is daarvan het meest tragische voorbeeld.

In 2012 gebeurde ook veel in Israël en Palestina. De Palestijnse Autoriteit wist in november te bereiken dat Palestina in VN-verband meer erkenning krijgt. In diezelfde maand begon Israël een militair offensief in Gaza, volgens Israël als reactie op aanhoudende raketbeschietingen. De Israëlische nederzettingen groeien intussen gestaag door, de bezetting heeft zich verder verscherpt. Een bezetting die op de lange termijn onhoudbaar is, voor zowel Palestijnen als Israëli's, maar de regeringen in Israël, ook de nieuwe, lijken hier geen boodschap aan te hebben.

Voor Een Ander Joods Geluid was 2012 een productief jaar. Met een klein maar actief team op ons kantoor en een enthousiast bestuur hebben wij ons geluid het afgelopen jaar luid en duidelijk laten klinken, bij het bezoek van Netanyahu aan Nederland, bij de behandeling van de status van Palestina in de VN en bij de Nederlandse verkiezingen. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u graag naar ons jaarverslag over 2012. Media, politiek en publiek weten ons ook steeds vaker te vinden, voor kritische opinies en meningsvorming over Israël en Palestina.

Ook in 2013 gaan wij op dezelfde wijze door. Als Een Ander Joods Geluid geloven wij dat een duurzame en rechtvaardige vrede in Israël en Palestina mogelijk is als de sterkste partij, Israël, nadrukkelijk op zijn desastreus beleid wordt aangesproken en echte druk op Israël wordt uitgeoefend om zijn bezettingspolitiek te beëindigen. Dat kunnen we doen vanuit Nederland, vanuit de EU en met steun van vele kritische Joodse groepen in Israël en de rest van de wereld. Een Ander Joods Geluid wil daar wederom zijn steentje aan bijdragen. 

Helpt u ons mee?