logo

Brief aan Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans

14-06-2013 11:08

Vandaag hebben Een Ander Joods Geluid, SIVMO (Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties) en gate48 - Platform voor Kritische Israëli’s in Nederland een brief aan Minister van Buitenlandse Zaken Timmermans gestuurd over zijn aanstaande bezoek aan Israël en Palestina.

Geachte minister Timmermans,

Deze maand zult u als Minister van Buitenlandse Zaken uw eerste bezoek brengen aan Israël en het bezette Palestina. Dat gebeurt in het jaar dat de staat Israël 65 jaar bestaat en waarin de bezetting haar 47ste jaar ingaat.

Omdat u, nu als minister en voorheen als lid van de Tweede Kamer, steeds open stond voor de ideeën van organisaties die zich inzetten voor een duurzame vrede voor Israël en Palestina, willen wij aan de vooravond van uw bezoek met deze brief u graag een paar punten van speciale aandacht meegeven.

Nederland heeft een nauwe band met Israël. Dat geeft ons land een bijzondere mogelijkheid om de Israëlische regering een spiegel voor te houden. Wij willen u daarom vragen om tijdens uw bezoek in uw contacten met de Israëlische regering en andere Israëlische gesprekspartners aan de orde te stellen dat voor iedereen de tijd dringt. Dit besef van urgentie wordt gedragen door twee fundamentele waarnemingen:

  • Zolang Palestijnen machteloos moeten toezien hoe hun rechten en vrijheden geschonden worden, zal het conflict voortduren en zich steeds dieper nestelen. Voor de jonge generatie biedt een leven bij permanente onderdrukking geen perspectief. Frustratie en woede zullen tot uitbarsting komen.
  • De bezetting duurt al 46 jaar en zal vroeg of laat onhoudbaar blijken te zijn. Uitbreiding van de nederzettingen en de daarmee verbonden politiek van segregatie blokkeren de ontwikkeling van de Palestijnse gebieden, bedreigen Israëls democratie en ondermijnen de fundamenten van Israël als rechtsstaat. De bezetting verdiept daarnaast de kloof tussen Israëli’s en Palestijnen, en maakt daarmee de kans op een duurzame vrede onmogelijk.

Wij hopen dat u, als onze Minister van Buitenlandse Zaken, wilt uitdragen dat Nederland zich inzet voor een Europees beleid gericht op vrede en veiligheid voor Palestijnen en Israëli’s. Wij zouden graag zien dat u zich sterk maakt voor een grotere rol van de EU, met name voor Europese initiatieven voor gelijkwaardige vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestina. Nederland zou in Europees verband een aanjager kunnen zijn van zulke initiatieven. 

In het bijzonder vragen wij u met de Israëlische regering twee thema’s te willen bespreken.

  • Het restrictieve beleid voor Palestijnen in de zogenaamde C-gebieden, die 62% van de Westelijke Jordaanoever beslaan. De 150.000 Palestijnen die in dit gebied wonen hebben te maken met verregaande beperkingen bij de bouw van huizen en andere infrastructuur, met inperkingen van hun bewegingsvrijheid en met andere maatregelen die hen dwingen uit de C-gebieden te vertrekken. Dit alles remt de ontwikkeling van Palestijnse gemeenschappen en brengt een duurzame oplossing van het conflict in gevaar. Wij hopen dat u de restricties in de C-gebieden aan de orde wilt stellen en de Israëlische regering vraagt om beëindiging van dit beleid. In een breder kader gaat het om de vraag of de Israëlische regering toegewijd is aan het beëindigen van de bezetting en aan het komen tot een rechtvaardige oplossing met de Palestijnen.
  • Een rechtvaardige toegang tot en verdeling van het schaarse water in de regio. Water is al tientallen jaren een bron van conflict tussen Israël en de Palestijnen. De verschillen in watergebruik tussen Israëli’s en Palestijnen zijn gigantisch. Het buitensporige gebruik van bestaande watervoorraden door de Israëlische nederzettingen gaat ten koste van de watervoorziening van de lokale Palestijnse bevolking. De gemiddelde Palestijn heeft toegang tot 70% van de door de Wereldgezondheidsorganisatie dagelijkse aanbevolen hoeveelheid water. Op sommige plekken in de Westelijke Jordaanoever is dat slechts 20%. Ongeveer 200.000 Palestijnen zijn niet aangesloten op een waterleidingsysteem. Nog eens 200.000 hebben slechts onregelmatig beschikking over stromend water. Deze groepen zijn aangewezen op het kopen van water voor prijzen die zo hoog zijn dat sommige gezinnen wel 10% van hun inkomen aan water besteden. Nederland kent een expertise in watermanagement en zou daarom een praktische en bemiddelende rol in de regio kunnen spelen om bij te dragen aan een rechtvaardige toegang tot en verdeling van water.

Tenslotte willen wij u met klem vragen om uw bezoek aan te grijpen voor speciale gesprekken met groepen en personen, zoals Adalah, B’Tselem, Breaking the Silence, Coalition of Women for Peace, Comet-ME, Machsom Watch, Physicians for Human Rights - Israel en Yesh Din, die zich inzetten voor vrede, mensenrechten en voor een rechtvaardig en democratisch Israël. Wij weten dat u in het verleden steeds waardering hebt getoond voor hun moedige opstelling binnen de Israëlische samenleving. Dat wordt zeer gewaardeerd. In het bijzonder zijn zij blij met de inspanningen van de Nederlandse ambassade. Wij en zij hopen daarop te mogen blijven rekenen. Uitspraken van Israëlische vredes- en mensenrechtenactivisten, waarvan hieronder enkele zijn weergegeven, bewijzen hoeveel belang zij hechten aan de steun van mensen zoals u.

Wij wensen u een goede reis en vruchtbare gesprekken.

Jaap Hamburger, voorzitter Een Ander Joods Geluid
Gied ten Berge, voorzitter SIVMO
Galit Saporta, voorzitter gate48 - Platform voor Kritische Israëli’s in Nederland

 

Uri Avnery, publicist en activist bij de Israëlische vredesgroep Gush Shalom:
"Het echte probleem is dat de meeste Israëli’s niet geloven dat vrede mogelijk is. Decennia van propaganda hebben hen ervan overtuigd dat er 'geen partner voor vrede' is. Als deze perceptie verdwijnt, is alles mogelijk."

Aya Shoshan, werkzaam bij de Israëlisch-Palestijnse non-profit Comet-ME:
"Comet-ME bedient al zes jaar lang agrarische Palestijnse gemeenschappen in de C-gebieden met duurzame energie. In het afgelopen jaar zijn wij geconfronteerd met actief Israëlisch beleid om deze gemeenschappen van hun land te verwijderen. Hieraan moet een einde komen, omdat anders de Palestijnse aanwezigheid in de C-gebieden zal verdwijnen en kansen op een levensvatbare Palestijnse staat definitief teniet worden gedaan."

David Willner, activist in de Israëlisch-Palestijnse dialoogorganisatie van veteranen en oud-strijders Combatants for Peace:
"In onze regio maak je je als vredesactivist niet erg populair. In Israël begrijpen ze niet dat we niet tegen Israël zijn, maar het beste willen voor beide volkeren. Daarom kunnen Europa en Amerika ons helpen. Niet door Israël te boycotten, maar door positieve steun aan de vredesbeweging te geven."

Inna Michaeli, activiste bij de Israëlische vredesorganisatie Coalition of Women for Peace:
"De situatie in Israël is niet gemakkelijk. Maar ik houd me aan iets dat een van de oprichtsters van de Coalition of Women for Peace eens tegen me zei: we kunnen ons niet veroorloven de hoop te verliezen."