logo

Timmermans: de tijd dringt voor vrede in Israël en Palestina

14-06-2013 11:03

PERSBERICHT

14 juni 2013

Een Ander Joods Geluid, SIVMO (Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties) en gate48 - Platform voor Kritische Israëli’s in Nederland roepen in een brief Minister van Buitenlandse Zaken Timmermans op om Israël een spiegel voor te houden bij zijn bezoek aan het land de komende dagen. De minister zal tijdens zijn bezoek spreken met Israëlische politici, beleidsmakers en, zo is de hoop, met Israëlische mensenrechten- en vredesactivisten. De drie organisaties, die zich uit verbondenheid met Israël uitspreken tegen de bezetting en soortgelijke groepen in Israël ondersteunen, vragen minister Timmermans de noodzaak van het beëindigen van de bezetting van de Palestijnse gebieden ter sprake te brengen. 

"Timmermans dient, als vertegenwoordiger van een bevriend land, het werken naar een einde van de bezetting van de Palestijnse gebieden tot hoofddoel te maken van zijn bezoek aan Israël. Zeg de Israëlische regering waar het op staat: een einde aan de bezetting is ook in het belang van Israël", aldus Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid. Gied ten Berge, voorzitter van SIVMO: "De bezetting verdiept zich steeds verder, een situatie van rechteloosheid en wetteloosheid heeft zich verankerd in de Palestijnse gebieden. Onze Israëlische vrienden van de mensenrechten- en vredesbeweging trekken bij ons aan de bel: zo kan het niet langer". Galit Saporta, voorzitter van gate48, concludeert: "De bezetting gaat deze maand haar 47ste jaar in. De bezetting is onhoudbaar. Onhoudbaar, omdat het de Palestijnen hun fundamentele rechten ontneemt. En onhoudbaar, omdat de bezetting de democratie en rechtsstaat in Israël verwoest. Laat dat de boodschap van Timmermans zijn als hij Israël bezoekt."

In de brief aan Timmermans vragen de drie organisaties onder meer aandacht voor de precaire situatie in de zogeheten C-gebieden op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever en voor de problematiek rond de toegang en verdeling van water in Israël en Palestina. Tevens roepen zij de Minister op een voortrekkersrol te spelen in het op poten zetten van een evenwichtig Europees beleid richting Israël en de Palestijnen, onder meer door te faciliteren in gelijkwaardige vredesonderhandelingen.

Laatste persberichten