logo

Timmermans zet Palestijnse kinderrechten op de agenda

25-06-2013 15:12

PERSBERICHT

25 juni 2013

De Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap complimenteert de Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans dat hij de ernstige schending van de rechten van Palestijnse kinderen door Israël op de agenda heeft gezet tijdens zijn bezoek aan het land eerder deze maand. Voorafgaand aan het bezoek van Timmermans stuurde de Coalitie de minister een brief met het verzoek een aantal punten van zorg over te brengen, waaraan de minister gehoor heeft gegeven door deze te bespreken met de Israëlische Minister van Justitie Tzipi Livni. De Coalitie roept minister Timmermans op om concrete vervolgstappen te zetten richting de Israëlische regering en binnen EU-verband om de rechten van Palestijnse kinderen te waarborgen. Het is van groot belang Israël te blijven aanspreken op zijn verantwoordelijkheden en plichten zoals ook vastgelegd in het door Israël in 1991 geratificeerde VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Vorige week, op 20 juni, heeft het VN-Comité voor de Rechten van het Kind een rapport uitgebracht over misstanden rond de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen, in navolging van een eerder UNICEF-rapport. Het Comité concludeert onder meer dat het Israëlische leger Palestijnse kinderen in Palestina martelt en als menselijk schild gebruikt. De VN bevestigde nogmaals de plicht van Israël zich in Palestina te houden aan het VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het uitte een "diepe bezorgdheid over praktijken van marteling en mishandeling van Palestijnse kinderen die worden gearresteerd, vastgehouden en vervolgd door het leger en de politie". Het rapport stelde onder meer dat gearresteerde Palestijnse kinderen systematisch worden onderworpen aan fysiek en verbaal geweld, worden bedreigd met de dood en met fysiek en seksueel geweld tegen henzelf of hun familieleden, en beperkte toegang hebben tot eten, drinken en sanitair.

De Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap roept Timmermans en de Nederlandse regering op om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat de rechten van deze kinderen beschermd zullen worden. De Coalitie roept op tot vijf eenvoudige en praktische maatregelen om de situatie van Palestijnse kinderen tijdens arrestatie en detentie te verbeteren.

  1. Alle kinderen moeten vóór hun verhoor een onafhankelijke advocaat kunnen raadplegen - iets waar Israëlische kinderen ook recht op hebben;
  2. Alle kinderen moeten het recht hebben begeleid te worden door een ouder tijdens ondervraging - iets waar Israëlische kinderen ook recht op hebben;
  3. Alle verhoren moeten audiovisueel worden opgenomen, waarmee bescherming geboden wordt aan zowel het kind als de ondervrager;
  4. Er mag geen sprake meer zijn van de arrestatie van kinderen in het midden van de nacht;
  5. Er moet een einde komen aan de eenzame opsluiting van kinderen.

Voor meer informatie over de Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap kunt u terecht op www.palestijnsekinderencoalitie.org.

Laatste persberichten