logo

EU: toekomstige overeenkomsten met Israël gelden niet voor nederzettingen

17-07-2013 11:32

De Europese Commissie heeft regelgeving gepubliceerd, die het EU-agentschappen en -fondsen zal verbieden om financiering, subsidies, beurzen of prijzen te verstrekken aan of financiële investeringen te doen in Israëlische instanties die direct of indirect gerelateerd zijn aan de nederzettingen. De te tekenen overeenkomst moet een clausule bevatten waarin staat dat de overeenkomst niet geldt voor de joodse nederzettingen in bezet gebied (de Golan Hoogvlakte, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem), omdat deze gebieden geen deel uitmaken van Israël. De regelgeving moet vanaf januari 2014 ingaan.

De Israëlische regering heeft de EU-criteria veroordeeld. Volgens premier Netanyahu accepteert Israël geen druk van buitenaf. Hij vindt dat de kwestie van nederzettingen alleen besproken kan worden in rechtstreekse onderhandelingen tussen Palestijnen en Israëli’s. Een hoge Israëlische ambtenaar beschreef - op voorwaarde van anonimiteit - de nieuwe regeling echter als een "aardbeving". Hij merkte op dat de betekenis van de verordening zowel praktisch als politiek is: "Vanaf nu moet de Israëlische regering, als zij afspraken wil maken met de Europese Unie of één van haar lidstaten, schriftelijk erkennen dat de nederzettingen op de Westoever geen deel uitmaken van Israël."

De Israëlische vredesbeweging Gush Shalom heeft een persbericht uitgestuurd waarin zij schrijft: "Als een emmer koud water uitgegoten over het hoofd van een dronken persoon, zo herinnert de EU-verordening de machtsdronken Israëlische regering aan de werkelijkheid waarin wij leven. Vanaf nu moet de overheid, wanneer zij een overeenkomst wil sluiten of betrekkingen met een EU-lidstaat wil handhaven, officieel erkennen dat de overeenkomst niet van toepassing is op de nederzettingen, noch op Oost-Jeruzalem… De EU is begonnen de Israëlische regering - en daarmee iedere Israëlische burger - met een verkeersbord te confronteren dat niet kan worden genegeerd. Eén pad leidt naar vrede met onze Palestijnse buren en de Arabische landen, en levert internationale waardering en sympathie op. Het andere pad zal naar oorlog en nog meer oorlog leiden, en naar het worden van een internationale paria." Volgens Gush Shalom begint de tijd om tussen deze twee paden te kiezen op te raken.

Lees hier de volledige tekst van de regelgeving van het dagelijks bestuur van de EU.

Lees dit artikel in The Guardian ‘EU takes tougher stance on Israeli settlements’ voor meer achtergrond.

Bron: Haaretz