logo

Tijd voor leiderschap en principiële keuze voor vrede

16-08-2013 13:12

PERSBERICHT

16 augustus 2013

Tijd voor leiderschap en principiële keuze voor vrede in Israëlisch-Palestijnse vredesonderhandelingen

Een Ander Joods Geluid verwelkomt de hervatting van vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit om tot een alomvattend akkoord te komen dat het Israëlisch-Palestijns conflict zal beëindigen, maar ziet nog veel obstakels die zo’n uitkomst in de weg staan. ‘Het is tijd voor leiderschap en een principiële keuze voor vrede. De aankondiging door de Israëlische regering om meer dan 3.000 nieuwe woningen te zullen bouwen in de illegale nederzettingen roept de vraag op of de huidige Israëlische regering tot zo’n principiële keuze bereid is. Aan Palestijnse zijde zijn er al jaren indringende vragen over de legitimiteit van de Palestijnse Autoriteit om namens alle Palestijnen besprekingen te voeren’, aldus Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid. Dit neemt niet weg dat Israël, volgens het internationaal recht en als verreweg sterkste partij, de juridische en politieke verplichting heeft de bezetting zo snel mogelijk te beëindigen. ‘Druk vanuit de VS en de EU is daarvoor nodig, en iets van deze druk zien we de laatste tijd, maar om de regering van premier Netanyahu te doen bewegen is meer druk nodig’ aldus Hamburger.

De nieuwe ronde van vredesgesprekken volgt op een dertigtal gesprekken eind 2008 tussen toenmalig premier Ehoed Olmert en de nog altijd zittende president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas. Die gesprekken droegen een sterk ‘privaat’ karakter - ze vonden deels plaats ten huize van Olmert - en kwamen dicht bij overeenstemming. Daarna is nog gesproken in 2009, 2010 en 2012, in wisselende samenstelling maar onveranderlijk zonder resultaten. Jaap Hamburger: ‘Mislukkingen uit het verleden geven echter geen garantie voor de toekomst’. De laatste tijd zijn beide partijen in toenemende mate onder druk gezet door de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry en de Europese Unie om aan tafel te gaan zitten. De aankondiging van nieuwe EU-richtlijnen voor de omgang met de illegale nederzettingen hebben daarbij een kleine maar ‘positieve’ rol gespeeld.

De Palestijnen gaven de afgelopen weken aan af te zien van de eis dat Israël een volledige bouwstop in de nederzettingen doorvoert. Israël kondigde daarop de vrijlating van 104 Palestijnse gevangenen aan. ‘Dit neemt niet weg dat de Israëlische regering de afgelopen week in een duizelingwekkend tempo alleen al in bezet Oost-Jeruzalem meer dan 1.700 nieuwe nederzettingenwoningen aankondigde. Honderden andere woningen zullen gebouwd worden in nederzettingen diep in Palestijns gebied. Wat wil de Israëlische regering nou eigenlijk? Het is aan de VS en de EU om duidelijk te maken dat dit soort stappen elk vredesproces zullen blokkeren’, aldus Jaap Hamburger.

Een Ander Joods Geluid is voorstander van een tweestatenoplossing. Dat betekent een einde aan de bezetting, wat in het belang is van zowel Palestijnen als Israëli’s. Als sterkste partij en als bezettende macht is het volgens Een Ander Joods Geluid vooral aan Israël om de belangrijkste stappen te zetten en over de eigen ideologische schaduwen heen te springen  om van vrede een realiteit te maken. Het nederzettingenbeleid, dat zeker onder de huidige Israëlische regering de vorm lijkt aan te nemen van een verkapte annexatie van Palestijns gebied, is het grootste obstakel voor vrede. Het beëindigen en terugdraaien daarvan is een absolute voorwaarde om tot vrede te komen. Praten over het verdelen van de taart terwijl die plak voor plak opgegeten wordt door een van beide partijen is immers een zinloze exercitie.

Laatste persberichten