logo

Een Ander Joods Geluid verwelkomt besluit Royal HaskoningDHV

06-09-2013 22:52

PERSBERICHT

06 september 2013

Een Ander Joods Geluid verwelkomt het besluit van ingenieursbedrijf Royal HaskoningDHV om haar medewerking aan het ontwerpen van een waterzuiveringsinstallatie in Oost-Jeruzalem te staken. Deze installatie draagt bij aan de waterinfrastructuur in verschillende nederzettingen, en daarmee aan het bestendigen van de bezetting.

Een Ander Joods Geluid liet Royal HaskoningDHV vandaag per brief weten haar besluit te verwelkomen. Hiermee schaart het bedrijf zich bij een steeds groter wordende groep bedrijven (waaronder bijvoorbeeld McDonald’s) die geen activiteiten ontplooien in bezet Palestijns gebied die bijdragen aan de ontwikkeling van de Israëlische nederzettingen.

In de afgelopen week ontstond er ophef over het waterzuiveringproject, toen onder meer bleek dat de Palestijnse Autoriteit niet betrokken was bij dit project, en er ook geen goedkeuring aan had gegeven. Een Ander Joods Geluid hoopt dat Royal HaskoningDHV in de toekomst wel naar vermogen zal bijdragen aan een waterzuiveringsinstallatie in Oost-Jeruzalem of op de Westelijke Jordaanoever, die direct en alleen ten goede komt aan de Palestijnse bevolking. De gebrekkige waterhuishouding in de bezette gebieden, waar waterzuivering een onderdeel van is, is en blijft een groot probleem voor onder meer de ontwikkeling van de Palestijnse landbouw en het welzijn van de bevolking. Wij juichen het toe als Royal HaskoningDHV, in samenwerking met de Palestijnse Autoriteit en gesteund door de Nederlandse regering, haar grote kennis inzet ten behoeve van zowel lokale Palestijnse gemeenschappen als de bevolking in Israël zelf.

Laatste persberichten