logo

Waterzuiveringproject bij Oost-Jeruzalem

07-09-2013 15:53
BDS

In de afgelopen weken ontstond er ophef over een waterzuiveringproject in bezet gebied nabij Oost-Jeruzalem, waar het Nederlandse bedrijf Royal HaskoningDHV bij betrokken was. De Israëlische krant Ha'aretz berichtte dat het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken het bedrijf had geadviseerd dat deelname aan het project een schending zou zijn van het internationaal recht, waarna Royal HaskoningDHV zou overwegen zich terug te trekken uit het project. Volgens Israëlische functionarissen komt het project echter ten goede aan zowel Palestijnen als Israëlische kolonisten. 

In een verklaring van de Palestijnse Water Autoriteit (PWA) liet Dr. Shaddad Attili, Minister verantwoordelijk voor water en directeur van de PWA, weten dat het project geen samenwerking tussen Israël en de PWA is en dat de Palestijnen niet diegenen zijn die er het meeste voordeel van zullen hebben. Hij stelde dat ook al verwerkt het waterzuiveringproject afvalwater van een aantal aangrenzende Palestijnse gemeenschappen, dit “op geen enkele manier verdere bouw van illegale Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever kan rechtvaardigen”. De Palestijnse Autoriteit riep Royal HaskoningDHV dan ook op om zich terug te trekken uit het project. Attili stelde ook dat de PWA sinds 1995 in de Joint Water Committee 30 projecten heeft ingediend, waarvan Israël er 26 heeft afgewezen. Van de goedgekeurde vier projecten is de uitvoering ook nog eens aan vertragingstactiek van Israël onderhevig. 

Op 6 september heeft Royal HaskoningDHV bekend gemaakt dat haar betrokkenheid bij de afvalwaterzuivering in Oost-Jeruzalem beëindigd wordt. Het project verkeert in de beginfase van het voorontwerp. Royal HaskoningDHV zegt groot belang te hechten aan integriteit en houdt zich aan (inter)nationale wet- en regelgeving. Gedurende het project en na overleg met betrokken partijen kwam het bedrijf tot het inzicht dat nadere betrokkenheid in strijd kan komen met (inter)nationale wet- en regelgeving.

Een Ander Joods Geluid hoopt dat Royal HaskoningDHV in de toekomst wel naar vermogen zal bijdragen aan een waterzuiveringsinstallatie in Oost-Jeruzalem of op de Westelijke Jordaanoever, die direct en alleen ten goede komt aan de Palestijnse bevolking. De gebrekkige waterhuishouding in de bezette gebieden, waar waterzuivering een onderdeel van is, is en blijft een groot probleem voor onder meer de ontwikkeling van de Palestijnse landbouw en het welzijn van de bevolking. EAJG juicht het toe als Royal HaskoningDHV, in samenwerking met de Palestijnse Autoriteit en gesteund door de Nederlandse regering, haar grote kennis inzet ten behoeve van zowel lokale Palestijnse gemeenschappen als de bevolking in Israël zelf.