logo

Één jaar Rutte II: tijd voor een agendabepalend Midden-Oostenbeleid

07-11-2013 14:43

PERSBERICHT

7 november 2013

Een Ander Joods Geluid publiceert vandaag, in de week dat Rutte II haar eerste verjaardag viert, een rapport waarin het Israël-Palestina-beleid van het kabinet onder de loep wordt genomen. “Is het beleid op dit dossier evenwichtiger geworden ten opzichte van Rutte I? Ja. Maar het kabinet kan nog veel meer doen om daadwerkelijk bij te dragen aan vrede in Israël en Palestina en een einde aan de bezetting”, aldus Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid.

Het rapport geeft aan de hand van verschillende thema’s die het afgelopen jaar speelden een oordeel over de Midden-Oostenkoers van het kabinet en Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Het gaat daarbij onder meer over de labeling van Israëlische nederzettingenproducten, de Palestijnse VN-statusophoging en de kabinetsreactie op het Israël-Palestina-rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Jaap Hamburger: “Het kabinet is terughoudend in het tonen van daadkracht om het signaal uit te zenden dat de bezetting zijn langste tijd heeft gehad. De labeling van nederzettingenproducten, vormgeven aan een actief Europees beleid als alternatief voor de huidige vredesonderhandelingen onder leiding van de VS: het is vooralsnog niet aan dit kabinet besteed”.

Het wordt tijd dat Nederland haar positie als vriend van Israël inzet om de Israëlische regering Netanyahu onder druk te zetten een andere koers te varen. Het voortduren en verdiepen van de bezetting en het uitblijven van een tweestatenoplossing is immers desastreus voor zowel Palestijnen als Israëli’s. “Zowel Israël als de Palestijnen hebben de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een blijvende vredesovereenkomst. Israël heeft echter, als sterkste partij en als bezettende macht, de sleutels daarvoor in handen. Het kabinet, en minister Timmermans in het bijzonder, moet daarom veel meer dan het tot nu toe gedaan heeft inzetten op een beleid dat de agenda bepaalt en dat een prijskaartje hangt aan de bezetting. Alleen zo zal de regering Netanyahu in beweging komen”.

Een Ander Joods Geluid doet in het rapport enkele aanbevelingen. Zo zou de regering een actief Israël-Palestina-beleid moeten voeren, ook in Europa, en zou het drukmiddelen moeten inventariseren die bijdragen aan een tweestatenoplossing en een einde aan de bezetting. Daarnaast dient het kabinet oog te hebben voor de machtsverhoudingen in het conflict en dient het mensenrechten en het internationaal recht prioriteit te maken in de Nederlandse betrekkingen met Israël en de Palestijnen.

Voor het hele rapport zie: ‘Een jaar Rutte II: een evaluatie van haar Israël-Palestina-beleid’.

Laatste persberichten