logo

Vitens beëindigt samenwerking met Israëlisch waterbedrijf

12-12-2013 14:36

Op 10 december maakte het Nederlandse waterbedrijf Vitens bekend haar samenwerkingsverband met het Israëlische bedrijf Mekorot te beëindigen. Mekorot is naast Israëls grootste waterbedrijf ook betrokken bij het leveren van drinkwater aan Israëls nederzettingen in bezet Palestijns gebied, en werkt op deze manier mee aan het in standhouden van de bezetting. Een Ander Joods Geluid heeft in een brief aan Vitens haar steun uitgesproken voor dit besluit, dat in lijn ligt met het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen door geen bijdrage te willen leveren aan het continueren van de bezetting, een bezetting die desastreus is voor Palestijnen en Israëli's.

Lees de brief hier in PDF-formaat.

Amsterdam, 12 december 2013

Geachte mevrouw Declercq,

Op dinsdag 10 december maakte Vitens N.V. bekend haar samenwerkingsverband met het Israëlische waterbedrijf Mekorot te beëindigen aangezien toekomstige samenwerkingsprojecten met het bedrijf, in uw bewoordingen, ‘niet los kunnen worden gezien van de politieke context’. Een deel van de werkzaamheden van Mekorot, zoals u bekend, worden uitgevoerd in Israëls nederzettingen in bezet Palestijns gebied, nederzettingen die naar internationale maatstaven en ook door de Nederlandse regering zonder uitzondering als illegaal worden bestempeld.

Stichting Een Ander Joods Geluid, die opkomt voor een rechtvaardige twee-statenoplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, wil u complimenteren met uw stellingname, die naar ons idee geheel in lijn is met het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen, om geen bijdrage te leveren aan het bestendigen van Israëls bezetting. Uw besluit volgt in het kielzog van andere Nederlandse en internationale bedrijven, waaronder Royal HaskoningBHV en McDonald’s Israël, die in het verleden om dezelfde redenen hebben besloten geen banden te onderhouden met Israëls nederzettingen of met bedrijven die daar actief zijn. Het opzeggen van het samenwerkingsverband valt daarnaast binnen het door de Nederlandse regering gevoerde ontmoedigingsbeleid om geen zaken te doen met bedrijven (actief) in Israëls nederzettingen.

Het gaat Een Ander Joods Geluid er niet om elke samenwerking met Israëlische bedrijven af te keuren. Mocht Mekorot alle werkzaamheden in bezet gebied daadwerkelijk en  volledig beëindigen, dan zouden wij u in overweging willen geven om de mogelijkheid van een samenwerkingsverband te heroverwegen.

Hoogachtend,

Jaap Hamburger
voorzitter, namens het bestuur van stichting Een Ander Joods Geluid