logo

Blog: Een stap te ver?

17-01-2014 07:56

... En toen belde Ad Bloemendaal van de Volkskrant om te horen hoe er binnen Gush Shalom gedacht wordt over het boycotten van Israëlische banken omdat ze ook filialen hebben in nederzettingen. Het gesprek duurde al met al zo’n 15 minuten.

In het stuk dat vorige week in de Volkskrant stond citeert hij: 'We zijn in de jaren negentig onze boycot van de nederzettingen begonnen als iets intern-Israëlisch', zegt Adam Keller van Gush Shalom. 'Ons uitgangspunt is steeds geweest dat je het de Israëlische bevolking mogelijk moet maken actie te voeren. Het boycotten van banken met filialen in bezet gebied past daar niet in. Dan zou je hier niet eens meer naar het postkantoor kunnen. Wij verzetten ons alleen tegen de aankoop van kolonistenproducten.'

Dat is allemaal waar, en inderdaad gezegd. Jammer alleen dat Bloemendaal er een zinnetje aan vooraf laat gaan: ‘De acties van Vitens en PGGM gaan ook de Israëlische vredesbeweging een stap te ver’. Meteen daarna Adam Keller citerend schuift hij hem een veroordeling in de schoenen die niet geuit is.

Overigens is het niet verder investeren in banken die ook in nederzettingen opereren niet echt te vergelijken met een consumentenboycot. Zelfs als er geen sprake zou zijn van filialen in de nederzettingen dan heeft PGGM uiteraard het volste recht het pensioenspaargeld niet langer in een probleemgebied aan risico’s bloot te stellen. PGGM heeft er echter voor gekozen haar beslissing te beargumenteren in het licht van de nederzettingenpolitiek. Daarmee geven ze aan dat ze niet tegen investeren in Israël als zodanig zijn, maar er voor passen iets te maken te hebben met het bouwen in de nederzettingen in bezet gebied. En het zijn wel degelijk de banken die voor de huizen daar een hypotheek verschaffen.

Inmiddels heeft Israël de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen over de PGGM-kwestie. Tevens heeft Netanyahu aangekondigd dat met de bouw van de al eerder aangekondigde 1.400 nederzettingenhuizen nu daadwerkelijk zal worden begonnen, ondanks alle waarschuwingen van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry en de EU. En, zo horen we op het nieuws, is de Minister van Financiën Yair Lapid alvast aan een noodplan aan het werken voor als Israël op grote schaal geboycot gaat worden - waar deze regering dus min of meer om vraagt. Een en ander gaat zo te horen zelfs de uiterst patriottische TV-commentatoren van Israël’s Channel 1 ‘een stap te ver’.

Beate Zilversmidt, in 1983 medeoprichtster van de Joods-Palestijnse Dialoog, woont sinds 1987 in Holon, Israël, waar zij actief is in de vredesorganisatie Gush Shalom.