logo

Europese Unie moet haar rol nemen in Israël en Palestina

17-02-2014 20:42

PERSBERICHT

17 februari 2014

Een Ander Joods Geluid: nu is het moment

De Europese Unie kán en moét een belangrijke rol spelen in de Israëlisch-Palestijnse vredesgesprekken. Dit is de conclusie van het symposium “Geen woorden maar daden” dat Een Ander Joods Geluid vandaag organiseerde op Instituut Clingendael. “Het momentum voor de tweestatenoplossing tikt langzaam weg, iets waar alle sprekers het vandaag over eens zijn. Het is daarom tijd dat de Europese Unie haar rol pakt, nadenkt over alternatieven in geval het huidige vredesproces mislukt en de stevige woorden die tot nu toe zijn uitgesproken omzet in daden”, aldus Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid.

Smaak- en beleidsmakers, politici en (ex-) topbestuurders uit Europa en Israël waren het erover eens: de EU kan een grotere rol spelen om beide partijen tot een vreedzame oplossing van het conflict te bewegen. In de afgelopen periode heeft de Europese Unie de druk op Israel verhoogd. Zo ziet het er naar uit dat producten uit de nederzettingen binnenkort ook als zodanig zullen worden gelabeld, en heeft de EU richtlijnen afgekondigd om overdracht van EU-gelden ten behoeve van de nederzettingen in te perken. Wat kan de EU, als belangrijke partner en vriend van zowel Israëli’s als Palestijnen, doen om een bijdrage te leveren aan een duurzame vrede in de regio en welke tactiek is het meest effectief, de carrot of de stick?

Noam Sheizaf, een Israëlische analist en initiatiefnemer van het innovatieve Israëlische webmagazine +972, ziet gerichte economische sancties als een effectief middel: “De terugtrekking van investeringen uit vijf Israëlische banken vanwege het financieren van hypotheken aan Joodse kolonisten door het pensioenfonds PGGM, heeft meer betekend voor het vredesproces dan twintig jaar Amerikaanse bemiddeling.” De financiële Israëlische elite is zeer gevoelig voor de bezetting gerichte economische sancties en kan zodoende invloed uitoefenen op de regering van Netanyahu, zo zei Sheizaf.

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66): “De EU moet veranderen van een payer in een player.” Belangrijk hierbij is dat de EU duidelijker moet communiceren: bied heldere veiligheidsgaranties aan beide partijen, en maak duidelijk welke consequenties het heeft als beide partijen niet tot een akkoord kunnen komen.

Menachem Klein, politicoloog aan de Bar-Ilan Universiteit in Israël, en één van de ondertekenaars van het Geneve-vredesinitiatief, is van mening dat er een urgente politieke en morele taak is om Israël en de bezetting uit elkaar te halen en dat annexatie van de Westelijke Jordaanoever moet stoppen. “Europa moet nadenken over een eigen plan B in haar relaties met Israël als het initiatief van Kerry mislukt.” aldus Klein.

Een Ander Joods Geluid kijkt terug op een geslaagd symposium en gebruikt de resultaten om een agenda te vormen voor een actief Europees beleid. Europa heeft een rol te spelen om een vreedzame oplossing voor Israëli’s en Palestijnen dichterbij te brengen, een rol die aan relevantie zal winnen mocht het huidige vredesproces geen succes hebben.

Laatste persberichten