logo

Drie lobbyisten tegen de bouw van Israëlische nederzettingen

28-01-2014 12:37

Op 27 januari was Max Wieselmann, verbonden aan EAJG, te zien bij de Moslimomroep bij een uitzending over Israël en Palestina en het nederzettingenbeleid. De aflevering kan op de website teruggekeken worden.

MO Actueel: Drie lobbyisten tegen de bouw van Israëlische nederzettingen

Ondanks de dialoog tussen Israël en Palestina stopt Israël niet met het internationaal illegaal verklaarde nederzettingenbeleid. Hierdoor stijgt het aantal groeperingen dat voor mensenrechten pleit en zich uitspreekt tegen de bouw van nederzettingen. Om te benadrukken dat het bij de lobbygroepen om mensenrechten gaat en niet om een religieus conflict laat MO Actueel drie lobbyisten aan het woord met verschillende religieuze achtergronden:

Ghada Zeidan
 (christelijke Palestijn verbonden aan de organisatie Palestine Link);
Max Wieselmann (verbonden aan de organisatie Een Ander Joods Geluid);
Henny Kreeft (Nederlandse moslim verbonden aan de organisatie Stop de Bezetting).