logo

Joodse vredesgroepen uit Europa en VS spreken steun uit voor besluit PGGM

09-04-2014 11:22
BDS

Deze week (begin april 2014) heeft een groot aantal Joodse vredesgroepen uit Europa en de Verenigde Staten haar steun uitgesproken voor het besluit van pensioenfonds PGGM begin dit jaar om te desinvesteren uit vijf Israëlische banken vanwege hun activiteiten in Israëls nederzettingen in bezet Palestijns gebied. In twee brieven gestuurd aan PGGM spreken 11 Europees-Joodse organisaties, verbonden in European Jews for a Just Peace, alsmede een van de grootste progressief-Joodse groepen in de Verenigde Staten, Jewish Voice for Peace, hun steun uit voor het besluit van het pensioenfonds.

De banken waaruit door PGGM gedesinvesteerd is, faciliteren structureel de bezetting, onder andere - maar niet alleen - door het verschaffen van hypotheken aan kolonisten. De beslissing van PGGM wordt door alle betrokken Joodse organisaties beschouwd als uitdrukking van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en als een beslissing die vooral ook gunstig is voor Israël zelf. De bezetting is immers desastreus, voor zowel Israëli's als Palestijnen, en staat een duurzame vrede, waar eenieder in de regio bij gebaat is, in de weg. Een Ander Joods Geluid ziet het in standhouden van de nederzettingen als het grootste obstakel om te komen tot een tweestatenoplossing, die voor alle partijen een begin van een nieuwe toekomst zou kunnen inluiden.

De brieven sluiten geheel aan op een rapport van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), in samenwerking met Cordaid, ICCO en Pax, in februari dit jaar, over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bezette Palestijnse gebieden. Dit zou volgens Een Ander Joods Geluid moeten leiden tot het uitsluiten van de handel met Israëls illegale nederzettingen. Het rapport bepleit het naleven van de voorschriften van maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens de daarvoor geldende richtlijnen van de OESO - waar Israël tevens lid van is - en de VN. In maart sprak Minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen in een Kamerbrief haar steun uit voor de aanbevelingen die gedaan werden in het VBDO-rapport.

Lees hier de brief van European Jews for a Just Peace, en de brief van het Amerikaanse Jewish Voice for Peace.