logo

Organisaties roepen Nederlandse regering op toe te zien op naleving VN-Kinderrechtenverdrag door Israël

17-04-2014 09:25

PERSBERICHT

17 april 2014

Aanleiding voor deze oproep is het rapport 'Palestijnse kinderen en militaire detentie', opgesteld door zeven (kinder)rechtenexperts. In het rapport worden de misstanden tijdens de arrestatie, detentie en berechting van Palestijnse kinderen door het Israëlische leger belicht. Het rapport wordt vandaag, donderdag 17 april, om 17:30 gepresenteerd aan de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.

De kinderrechtenexperts doen in het rapport aanbevelingen om aan deze misstanden een einde te maken. De Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap wil dat de Nederlandse regering er bij de Israëlische regering op aandringt om het VN-Kinderrechtenverdrag na te leven. Daarnaast wil ze dat de maatregelen beschreven in het rapport worden toegepast en gemonitord.

Aloys van Rest, directeur van Defence for Children - Nederland: “Als Defence for Children zijn wij opnieuw diep geraakt door de rechtenschendingen waar Palestijnse minderjarigen mee te maken krijgen tijdens arrestatie, verhoor, detentie en berechting. Het rapport beschrijft een ernstige en systematische schending van kinderrechten in de bezette Palestijnse gebieden. Zeer treffend wordt de, soms verborgen, schade in beeld gebracht die de kinderen en hun families lijden ten gevolge van deze praktijken. Uiteindelijk kan dit leiden tot schooluitval, slapeloosheid, agressie, wantrouwen en eenzaamheid. Het rapport geeft Palestijnse kinderen een stem”.

Robbert Bodegraven, hoofd beleidsbeïnvloeding War Child Nederland: “Deze kinderen moeten eerlijk en menswaardig behandeld worden. Dit onderzoek laat zien dat het Israëlische leger de regels overtreedt, en daarom is een krachtig signaal van de Nederlandse overheid nodig. Kinderen verdienen bescherming tegen mishandeling en achterstelling. Israël moet zo snel mogelijk een einde maken aan het onrecht tegen Palestijnse kinderen.”

De Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap is een coalitie van diverse organisaties. De Coalitie pleit voor verandering van de behandeling van Palestijnse kinderen die gearresteerd en gedetineerd worden door het Israëlische leger en vraagt hier aandacht voor. De expertmissie naar Israël en de bezette Palestijnse gebieden die voorafging aan de publicatie van het rapport werd georganiseerd door twee leden van de Coalitie, gate48 - Platform voor Kritische Israëli’s en Palestine Link.

Lees hier het rapport 'Palestijnse kinderen en militaire detentie'.

Laatste persberichten