logo

Tijd voor prominente rol EU in Israëlisch-Palestijns vredesproces

01-05-2014 12:26

PERSBERICHT

1 mei 2014

Nu de onder Amerikaanse leiding gevoerde Israëlisch-Palestijnse vredesgesprekken mislukt zijn roept Een Ander Joods Geluid Nederland en de EU op haar rol te pakken en zo snel mogelijk evenwichtige en daarmee kansrijker gesprekken te starten. “Negen maanden onderhandelen heeft Israëli’s en Palestijnen niets gebracht behalve een versnelling in de bouw in Israëls nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Het is tijd voor een prominente rol voor de EU in het vredesproces en voor een EU-brede erkenning van Palestina. Alleen zo kan de twee-statenoplossing nog gered worden”, aldus Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid.

De Israëlische vredesbeweging Vrede Nu (Shalom Achshav) maakt in een rapport de balans op van Israëls activiteiten in de bezette Palestijnse gebieden tijdens de negen maanden onderhandelen. De bouw van ruim 14.000 nederzettingenwoningen werd in die periode goedgekeurd - circa 50 woningen per dag. Jaap Hamburger: “Terwijl er onderhandeld werd tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit heeft de regering Netanyahu zonder blikken of blozen de bezetting verdiept door de nederzettingen uit te breiden, en liet zij zelfs toe dat een nieuwe nederzetting werd gesticht in een van de grootste spanningshaarden van de bezetting: Hebron. Zulk beleid geeft een boodschap van minachting af voor de tweestatenoplossing en maakt die ook onmogelijk. Netanyahu handelt hiermee niet alleen tegen het belang van de Palestijnen, maar ondergraaft zo ook de toekomst van Israël”.

Een Ander Joods Geluid concludeert daarnaast dat het de Amerikanen onvoldoende is gelukt een rol te spelen als evenwichtige derde partij in de onderhandelingen. EAJG pleit daarom voor een prominente rol van Europa in Israël en Palestina. “Het debat in Amerika en de Amerikaanse inzet tijdens de gesprekken wordt nog altijd teveel gedomineerd door een rechtse ‘pro-bezettingslobby’ die geen kritiek accepteert op Israëlisch beleid, hoewel daar gelukkig - mede onder invloed van progressieve Joden - verandering in lijkt te komen. Voor de EU is een rol weggelegd, gezien haar economische, sociaal-culturele en historische banden met de regio, om als evenwichtiger derde partij bij te dragen aan een kansrijker vredesproces. Nederland zou binnen de EU moeten pleiten voor een prominente en permanente EU-stoel aan de onderhandelingstafel”.

Een Ander Joods Geluid bepleit daarnaast ondubbelzinnige Europese en Nederlandse steun voor een internationale erkenning van de staat Palestina. Jaap Hamburger: “In 2012 steunde een meerderheid van VN-lidstaten, waaronder 14 EU-lidstaten, een Palestijnse VN-statusophoging naar waarnemer niet-lidstaat. Nederland onthield zich toen nog van stemming. Het wordt tijd om volmondig verdere statusophogingen in internationale verbanden te steunen, nu de Palestijnse Autoriteit heeft aangekondigd stappen daartoe te gaan zetten. Dat is op dit moment nodig om de geloofwaardigheid van de tweestatenoplossing te behouden”.

Laatste persberichten